De tuinen van Clara Feyoena barones van Raesfelt née barones van Sytzama (1729-1807)

Raesfelt-van Sytzama, Clara Feyoena van, yuin, compilatie

Clara Feyoena maakte in haar tijd faam met haar gedichten. Heel bekend is haar hofdicht op de tuinen en omgeving van havezate Heemse, waar zij woonde. ‘Heemse: hof-, bosch- en veldzang’ werd in 1990 opnieuw uitgegeven en bewerkt door Klaas Oosterkamp.

In een gedicht van ruim 3000 regels beschrijft zij hierin de tuin, het sterrebos, de natuur en de omgeving van Heemse met zijn akkers, velden, weilanden en de rivier de Vecht die daar doorheen slingert. In een ander gedicht schreef zij later over Heemse en de mensen aldaar:

Landdorp (Heemse – red.) daar ik veel jaaren ’s Hemels voorzorg ondervond,
Dat mijn zorgen zaagt verdwijnen voor mijn vaalen avondstond;
Bossen, velden, daar mijn stappen zijn geprent in lief en leed,
Daar mijn doffe lier haar klanken bij verpoozing hooren deed;
Mogt een lichtstraal van mijn dagtoorts dringen door het tijdgordijn,
En nog lang na mijn verscheiden uw bewooners dierbaar zijn!
Is de webb’ hier afgeweeven, daar ik meê ten einde snel,
Wordt mijn stoffelijk deel ontbonden in uw sombre landkapel.?
Staakt de dood dan mijn gebeden voor uw welvaart; hoort geen oor
Onze saamverêeende zangen in ’t gewijde tempelkoor,
Och! Dat boven ’t mosch der eeuwen elk uw heil in de oogen straal’,
Dat de zon van uwen voorspoed niet voor ’s waerelds avond daal’!

Vanavond wordt voor de tweede keer een muzikaal toneelstuk over haar leven opgevoerd in de Witte of St. Lambertuskerk in Heemse – de kerk waarin zij ook begraven werd, zoals zij in het gedicht hiervoor ook voorzag.

Kaarten kosten in de voorverkoop 8 euro en zijn te bestellen in Hardenberg bij boekhandel Heijink of per mail via theodorusvdvliet@hotmail.com.

Informatie mede met dank aan: K. Oostendorp, Heemse in orde, in: Virtus, jaarboek voor adelsgeschiedenis 11 (Meppel, 2004).