Deel 95 van het ‘Blauwe boekje’ is verschenen

Afb. 1. Deel 95 is rijk geïllustreerd in kleur, waaronder deze portretten van mr. Norbertus Cornelius Maria Smits van Oyen, heer in Oijen (1863-1945), die gehuwd was met Elisabeth Johanna Eugenia Maria Hendrichs (1867-1965), telg uit een patriciaatsfamilie. De naaste familie van dit echtpaar laat mooi de verbondenheid van adel en patriciaat zien: zijn broer werd in 1909 in de Nederlandse adel verheven en diens nakomelingen leven als jonkheren/jonkvrouwen Smits van Oyen voort. Van de 4 gehuwde kinderen uit het huwelijk Smits van Oyen-Hendrichs huwde de oudste zoon een jonkvrouwe Von Bönninghausen tot Herinckhave, de oudste dochter een jonkheer Verheyen, een tweede dochter de zoon van een Belgische Baron van de Put en de jongste dochter huwde een telg uit de patriciaatsfamilie Mathon. Portretten door C. Guequier, 1929, coll. Museum Kemperland. Foto’s met hartelijke dank aan de Stichting Het Blauwe Boekje.

Het 95ste deel van het Nederland’s Patriciaat, dat meestal het ‘Blauwe boekje’ wordt genoemd als tegenhanger van het ‘Rode boekje’ van het Nederland’s Adelsboek, werd onlangs gepresenteerd.

Afb. 2. De voorkant van het Blauwe Boekje.

Sinds 1910 verschijnt deze serie vrijwel jaarlijks en hierin zijn de genealogieën opgenomen van inmiddels ruim 1800 families die in de afgelopen 150 jaar een belangrijke rol hebben gespeeld in de Nederlandse maatschappij. De serie biedt unieke onderzoeksmogelijkheden en onder meer hierover schrijft dr. C.A.M. Gietman in de inleiding. Elke genealogie bevat een korte inleiding waarin de familie met een aantal karakteristieken wordt gekenschetst. Bij het voorwoord zijn in tabelvorm al die karakteristieken van alle dertien families samengevat.

In alfabetische volhorde worden in dit deel de volgende families behandeld: Cankrien, Greidanus (van Wimersma Greidanus, Idema Greidanus), Heijse, Houben, Kersten, Laane, van Lede, van Haren Noman, Pigeaud, Scherpenhuijsen Rom, Scheidius, Smits (Smits van Oyen) en Thijssen (Heerkens Thijssen). Wie de genealogieën goed bekijkt, ziet ook nu weer hoe adel en patriciaat nauw met elkaar verbonden zijn.

De serie het Nederland’s Patriciaat werd na de Tweede Wereldoorlog tot in 2015 uitgegeven door het Centraal Bureau voor Genealogie, maar dit deel is tot stand gekomen door een nieuw samen­werkings­verband van Historisch Bureau de Clercq te Lisserbroek en Uitgeverij Verloren te Hilversum, onder toezicht van het bestuur van Stichting Het Blauwe Boekje.

Afb. 3. V.l.n.r.: uitgever Thys VerLoren van Themaat en drs. Daan de Clercq, eindredacteur en directeur van de stichting, en drs. Alle Diderik de Jonge (voorzitter) en drs. Marjolein Regout (secretaris) namens het bestuur van Stichting Het Blauwe Boekje. Foto met hartelijke dank aan de Stichting Het Blauwe Boekje.

Link naar de website van de Stichting Het Blauwe Boekje: https://www.blauweboekje.nl/.

Link naar de website van Uitgeverij Verloren met bestelmogelijkheid: https://verloren.nl/boeken/2086/245/28263/genealogie/nederlands-patriciaat-95-2016-2017.