Deel 96 van het ‘Blauwe boekje’ verschenen

Afb. 1. Dr. Constant Charles Delprat (1854-1934). Zijn schoondochter, mr. Martine Labouchere, hertrouwde prof. jonkheer mr.dr. Maurits van Loon en is oud-grootmeesteres van Z.M. de Koning. Foto met hartelijke dank aan Uitgeverij Verloren/Stichting Het Blauwe boekje.

Op 1 april jl. is het 96ste deel van Nederland’s Patriciaat gepresenteerd. De reeks van Nederland’s Patriciaat, beter bekend als het ‘Blauwe boekje’, verschijnt al sinds 1910, meestal jaarlijks. Hierin worden genealogieën opgenomen van families die de afgelopen 150 jaar (of langer) een vooraanstaande rol hebben gespeeld in de Nederlandse samenleving, en waarvan de leden nog steeds op de voorgrond treden in de werelden van wetenschap en cultuur, rechtspraak, openbaar bestuur of het bedrijfsleven.

De families in dit deel zijn, in alfabetische volgorde: Appeldoorn, Van Beuningen, Cluysenaer, Delprat, Van Goudoever (oudste tak), Planten, Rauwenhoff, Rost Onnes, Stinstra, Strens, Tielens, Tjeenk (Leuveling Tjeenk, de Bie Leuveling Tjeenk) en Wilkens (uit Veendam).

Ook in dit deel zijn weer vele huwelijken met Nederlandse adel terug te vinden. Zo zijn er bij de familie Van Beuningen huwelijken met een jonkheer Graswinckel, een baron Van Dedem, een baron Kraijenhoff, een jonkvrouwe Quarles van Ufford, een jonkvrouwe Van Eysinga, een jonkheer Van der Wyck en een jonkvrouwe Van Suchtelen. Bij de familie Delprat zijn er huwelijken met een jonkvrouwe Van Panhuys, een jonkvrouwe Van Benthem van den Bergh, een jonkheer Repelaer van Driel en een jonkheer Van Buttingha Wichers. Bij de familie (Rost) Onnes zijn er twee adellijke allianties: een barones Snouckaert van Schauburg en een jonkheer Boreel. Ook de familie Rauwenhoff heeft er twee: een baron Van der Feltz en een baron Sandberg. Bij de volgende families komt een enkel huwelijk met Nederlandse adel voor: Planten (een jonkvrouwe de Serière), Tielens (een jonkvrouwe Stoop) en Wilkens (een jonkheer Quarles van Ufford).

Afb. Antoinetta Adriana Susanna Planten (1784-1832). Zij huwde Johannes Anthon Fredrik Bruijns en hun nakomelingen staan met de familienaam Mörzer Bruijns ook in het Blauwe boekje. Foto met hartelijke dank aan Uitgeverij Verloren/Stichting Het Blauwe boekje.

Extra bijzonder in deze uitgave zijn de zeer fraaie kleurenafbeeldingen van familiewapens en portretten. Daarnaast valt het op, dat alle naamsdragers vermeld worden – ook in de vrouwelijke lijn. Nieuw dit keer is, dat voor ongeregistreerde relaties de jaartallen vermeld worden dat iemand een relatie kreeg of beëindigde. Een erg mooi initiatief is dat dit keer ook twee uitgestorven families (Appeldoorn en Stinstra) zijn opgenomen, zodat hun plaats in de Nederlandse geschiedenis nu voor toekomstig onderzoek is vastgelegd

In de inleiding beschrijft dr. Conrad Gietman de geschiedenis, het unieke karakter van de serie (in internationale context) en het belang van de Nederland’s Patriciaat, niet alleen voor de families maar ook als bron voor wetenschappelijk onderzoek. Elke genealogie bevat een korte inleiding waarin de familie met een aantal karakteristieken wordt gekenschetst. Als bijlage bij het voorwoord zijn van alle dertien families die karakteristieken in tabelvorm samengevat.

Nederland’s Patriciaat 96 is het tweede deel dat tot stand is gekomen door een samen-werkingsverband van Historisch Bureau de Clercq te Lisserbroek en Uitgeverij Verloren te Hilversum, onder auspiciën van het bestuur van Stichting Het Blauwe Boekje. Vanaf het einde van de Tweede Wereldoorlog tot in 2015 werd Nederland’s Patriciaat uitgegeven door het Centraal Bureau voor Genealogie te Den Haag. Voordien werd de uitgave verzorgd door verschillende uitgevers.

Nederland’s Patriciaat 96e jaargang 2018/2019. XXX+605 blz., gebonden, geïllustreerd (deels kleur), ISBN 978-90-8704-786-3, €60.
Uitgeverij Verloren, Torenlaan 25, 1211 JA Hilversum
tel. 035-6859856, info@verloren.nl

https://verloren.nl/boeken/2086/245/28576/genealogie/nederland-s-patriciaat-96e-jaargang-2018-2019

Afb. 3. Het Blauwe boekje: een uniek naslagwerk over vooraanstaande families in Nederland.