Do. 3 dec.: webinar Platform Kastelen en Buitenplaatsen – Huisarchieven

Afb. De studiezaal van Archief Twickel.

Graag maakt AiN u attent op de online bijeenkomst van het platform Kastelen & Buitenplaatsen op donderdagmiddag 3 december om 14.00 uur. Het thema van dit platform is Huisarchieven.

Deelname: gratis
Aanmelding vooraf: noodzakelijk
Tijd: 14.00-16.30 uur

Twee keer per jaar faciliteert de Rijksdienst het platform Kastelen & Buitenplaatsen. Dit is een open forum voor iedereen die betrokken is bij het beheer en behoud van kastelen of buitenplaatsen en hun historische omgeving.

Talloze Nederlandse kastelen en landhuizen hebben huisarchieven. Soms zijn deze met behulp van professionals zorgvuldig ontsloten en ondergebracht in prachtige archiefruimtes op het landgoed. Ook zijn vele huis- en familiearchieven ondergebracht bij Nederlandse archiefinstellingen zoals het Nationaal Archief in Den Haag of een van de provinciale of lokale archiefdiensten.

Soms zijn deze archiefbestanden bescheiden, in andere gevallen beslaan zij vele tientallen meters. Hierin zijn zowel qua aard als leeftijd zeer uiteenlopende documenten te vinden, waaronder zelfs 13de-eeuwse archiefstukken.

De keynote lecture van deze webinar wordt gegeven door Fürst Maximilian Nicolaus zu Bentheim-Tecklenburg, voorzitter van de Deutschen Burgenverein. Vervolgens gaan sprekers uit binnen- en buitenland vanuit verschillende invalshoeken in op het thema huisarchieven van kastelen en buitenplaatsen. Sprekers zijn: drs. Redmer Alma (archivaris van landgoed Twickel), jonkheer Henrick van Asch van Wijck (directeur rentmeester landgoed Prattenburg, Rhenen), dr. Fred van Kan (algemeen directeur Gelders Archief), dr. Gunnar Teske (archivaris LWL-Archivamt für Westfalen) en drs. Evelyn Ligtenberg (promovendus Rijksuniversiteit Groningen).

Kijk voor het hele programma en aanmelding (noodzakelijk!) op https://www.cultureelerfgoed.nl/actueel/agenda/2020/12/03/platform-kastelen-en-buitenplaatsen