Donateursdag Bentinck Archief op Schoonheten

Afb. 1. Zicht op de voorgevel, door het statige inrijhek, van de havezate Schoonheten, dat sinds 1633 familiebezit van de Bentincks is.
Afb. 1. Zicht op de voorgevel, door het statige inrijhek, van de havezate Schoonheten, die sinds 1633 familiebezit van de Bentincks is.

Gisteren vond op havezate Schoonheten de jaarlijkse donateursdag plaats van de Stichting Archivariaat Bentinck-Schoonheten. Dit archief behoort tot de weinige oude huisarchieven die nog steeds op het landgoed zelf bewaard worden en is daarnaast ook nog eens toegankelijk voor onderzoek. De havezate Schoonheten is sinds 1633 familiebezit van de Bentincks en de tak Bentinck van Schoonheten behoort tot de kleine groep van negen adellijke families die hun naam met het bezit van een historisch huis combineren en het ook nog steeds bewoont.

De aanwezigen werden door mr. Coba barones Bentinck van Schoonheten, voorzitter van de stichting,  in de grote zaal van het huis welkom geheten. In deze zaal, met zijn unieke, beschilderde plafond, hangen rondom de opeenvolgende generaties Bentinck met hun echtgenotes.

Afb. John Töpfer, directeur Stichting AiN, hield een lezing over 'De familie Bentinck in het licht van de Nederlandse adel: een Europese familie?'
Afb. John Töpfer, directeur Stichting AiN, hield een lezing over ‘De familie Bentinck in het licht van de Nederlandse adel: een Europese familie?’

Hierna sprak John Töpfer, directeur Stichting Adel in Nederland, die de Bentincks in het perspectief van de Nederlandse adel plaatste. Op basis van zijn analyse van 102 huwelijken kwam hij onder meer tot de ontdekking, dat in de jaren 1814-1988 leden van de familie Bentinck opvallend veel huwelijken sloten met adellijke buitenlanders (8,8 %), maar ook met niet-adellijke buitenlanders (7,8%) en mede op basis hiervan noemde hij de Bentincks een Europese familie.

Na de verzorgde lunch kreeg Wim Hoogeland, directeur van het archief en groot kenner van de familiegeschiedenis, het woord over Schoonheten in de Tweede Wereldoorlog, waarbij hij onder meer vertelde over V-1 lanceerbaan op Schoonheten, die aan het einde van de oorlog werd opgeblazen, wat grote schade aan huizen op het landgoed opleverde.

Robert Kemper Alferink, van de Stichting Sallands Erfgoed en de Sallandse wederopbouwboerderijen, sloot hier met zijn verhaal op aan en vertelde hoe beeldbepalend de naoorlogse wederopbouwboerderijen zijn voor het landschap en hoe belangrijk het is om dit architectonische en historische erfgoed te behouden. Aansluitend hierop werden de aanwezigen uitgenodigd om een wandeling over het landgoed te maken langs enkele van deze wederopbouwboerderijen.

Afb. 3. Zicht op de voorgevel van Schoonheten met boven de deur het wapenbord Bentinck.
Afb. 3. Zicht op de voorgevel van Schoonheten met boven de deur het wapenbord Bentinck.

Het grote en belangrijke archief van Schoonheten is op initiatief van de erven mr. R.F.C. baron Bentinck van Schoonheten in een stichting ondergebracht en de dagelijkse leiding ligt in handen van de directeur Wim Hoogeland, die het archief geïnventariseerd heeft en die als geen ander de familiegeschiedenis van de Bentincks kent.

Door voor 25 euro per jaar donateur te worden van de stichting steunt u deze in haar doelstellingen en wordt u jaarlijks uitgenodigd voor de donateursdag met bijdragen van deskundigen. Ook is er de jaarlijkse nieuwsbrief met artikelen over de Bentincks en hun bezittingen.

Meer weten en donateur worden? Kijk dan op de website: www.bentinckarchief.nl.