Donateursdag Bentinck Archief op Schoonheten

Afb. 1. Schoonheten, familiebezit van de Bentincks sinds het begin van de 17e eeuw.
Afb. 1. Schoonheten, familiebezit van de Bentincks sinds het begin van de 17e eeuw.

Afgelopen zaterdag vond op Schoonheten – familiebezit van de Bentincks sinds het begin van de 17e eeuw – de donateursdag plaats van de Stichting Archivariaat Bentinck-Schoonheten. Dit archief behoort tot de weinige oude huisarchieven die nog steeds op het landgoed zelf bewaard worden en dat daarnaast ook nog eens toegankelijk is voor onderzoek.

De aanwezigen werden in de grote zaal van het huis onder het toeziend oog van de voorouders welkom geheten door mr. Coba barones Bentinck van Schoonheten, die voorzitter van deze stichting is. Hierna kreeg de heer Wim Hoogeland, directeur van het archief en groot kenner van de familiegeschiedenis, het woord en hij ging in op de familierelaties tussen de Bentincks en de familie Van Aerssen.

Afb. 2. Links mr. Marnix baron van Aerssen Beijeren van Voshol met de door hem geschreven biografie over zijn vader en rechts drs. drs. Ben Olde Meierink, hoofd sector onderzoek van de Nederlandse Kastelen Stichting.
Afb. 2. Links mr. Marnix baron van Aerssen Beijeren van Voshol met de door hem geschreven biografie over zijn vader en rechts drs. Ben Olde Meierink, hoofd sector onderzoek van de Nederlandse Kastelen Stichting.

Hierna vertelde mr. Marnix baron van Aerssen Beijeren van Voshol over de bijzondere carrière van zijn vader, die in drie verschillende functies in het Oosten werkzaam was. Hierover schreef hij de biografie ‘Driemaal Oost, François van Aerssen Beijeren van Voshol (1883-1968), marineofficier, koopman en diplomaat’ (voor de boekrecensie en bestelmogelijkheid zie: https://www.adelinnederland.nl/boekrecensie-driemaal-oost-francois-aerssen-beijeren-voshol-1883-1968/).

Vervolgens liet drs. Ben Olde Meierink, hoofd sector onderzoek van de Nederlandse Kastelen Stichting (www.kastelen.nl), met behulp van afbeeldingen zien op welke wijze de Bentincks met hun havezaten aansloten bij de bestaande adellijke representatie en tegelijk ook heel modern daarin waren.

Afb. 3. Wim Hoogeland, directeur Stichting Archivariaat Bentinck-Schoonheten, overhandigt de nieuwsbrief aan Bert Steen, wiens familie hierin centraal staat met hun herinneringen aan Schoonheten.
Afb. 3. Wim Hoogeland, directeur Stichting Archivariaat Bentinck-Schoonheten, overhandigt de nieuwsbrief aan Bert Steen, wiens familie hierin centraal staat met hun herinneringen aan Schoonheten.

Wim Hoogeland overhandigde daarna het eerste exemplaar van de nieuwsbrief aan de heer Bert Steen. De familie Steen staat in deze nieuwsbrief centraal en heeft hun herinneringen aan Schoonheten opgetekend. Zo was hun grootvader chauffeur van de Bentincks en woonde het gezin in de chauffeurswoning aan de oprijlaan.

Het grote en belangrijke archief van Schoonheten is op initiatief van de erven mr. R.F.C. baron Bentinck van Schoonheten in een stichting ondergebracht en de dagelijkse leiding ligt in handen van de directeur Wim Hoogeland, die het archief geïnventariseerd heeft en die als geen ander de familiegeschiedenis van de Schoonheten kent.

Afb. 4. Schoonheten gezien door het inrijhek.
Afb. 4. Schoonheten gezien door het inrijhek.

Door voor 25 euro per jaar donateur te worden van de stichting steunt u deze in haar doelstellingen en wordt u jaarlijks uitgenodigd voor de donateursdag met bijdragen van deskundigen. Ook is er de jaarlijkse nieuwsbrief met artikelen over de Bentincks en hun bezittingen.

Meer weten en donateur worden? Kijk dan op de website: www.bentinckarchief.nl.