Elisabeth Maria des H.R. Rijksbarones Wittert van Hoogland née van Duynkercken

Afb. Elisabeth Maria des H.R. Rijksbarones Wittert van Hoogland née van Duynkercken (1738-1804), stammoeder van alle huidige Witterts van Hoogland. Portret 45 x 37 cm. Foto met dank aan Veilinghuis Peerdeman/www.veilinghuispeerdeman.nl.

Op zondag 16 december wordt bij Veilinghuis Peerdeman dit portret geveild van Elisabeth Maria des H.R. Rijksbarones Wittert van Hoogland née van Duynkercken (1738-1804), echtgenote van Everardus Bonifacius des H.R. Rijksbaron Wittert van Hoogland (1724-1800). Van dit echtpaar stammen de huidige baron Wittert van Hoogland en de jonkheren/jonkvrouwen af; alleen de Chef de Famille voert de titel baron.

Haar echtgenoot werd in 1778 door Keizerin Maria Theresia verheven tot baron bij eerstgeboorte in de Oostenrijkse Nederlanden. Zijn nakomelingen werden vanaf 1815 ingelijfd in de Nederlandse adel. Everardus erfde van zijn vader onder meer de heerlijkheden Hoogland, Emiclaer en Schonauwen. Daarnaast werden hem bij testament 13 familieportretten toebedeeld en de familiegraven in de Oude Kerk en in Nieuwe Zijds Kapel in Amsterdam.

Everardus overleed ‘aan de gevolgen van eene Bezetting op de Borst, Zondag 22 Juny 1800 in den ouderdom van 76 jaaren en ééne maand’, terwijl zijn echtgenote vier jaar later overleed op 19 mei 1804 ‘na een langdurig verval van krachten hedenochtend omstreeks half 11 uren in den ouderdom van 65 Jaren en ruim 4 Maanden, tot zijn Eeuwige glorie, gelijk wij vastelijk vertrouwen, te doen overgaan’.