European Fine Art veiling Venduehuis Den Haag: de portretten van vader en dochter Ripperbant

Afb. 1. De portretten van vader en dochter Ripperbant worden getaxeerd op 4000-6000 euro. Foto’s met hartelijke dank aan het Venduehuis/ https://wavemaker.venduehuis.com/auction_lot/241019-dutch-school-mid-17th-century#lot

Op woensdag 13 november t/m vrijdag 15 november vindt bij het Venduehuis in Den Haag de European Fine Art veiling plaats met o.a. deze portretten van vader en dochter Ripperbant. Lees het verhaal hierbij hieronder of kijk in de online catalogus van het Venduhuis voor wat er verder geveild wordt op https://wavemaker.venduehuis.com/auction?keyword=&auction=207. Of bezoek de kijkdagen op 8, 9, 10 en 11 november bij het Venduehuis in Den Haag.

Afb. 2. Op dezelfde veiling wordt het portret van Christoffel Martens tot Ahnem en Wittenstein (1613-1663) aangeboden, de echtgenoot van Mechteld Ripperbant. Het wordt getaxeerd op 1200-1500 euro. Foto met hartelijke dank aan het Venduehuis/ https://wavemaker.venduehuis.com/auction_lot/241019-dutch-school-mid-17th-century#lot.

Derk Ripperbant werd geboren als zoon van Gijsbert Ripperbant en Margriet van Spuelde, die beiden tot de Veluwse adel gerekend werden. Zo werd de grootvader van Derk al in 1555 genoemd op de Riddercedul van Veluwe en de vader van Derk in 1593 en 1597. De vader van Derk was burgemeester van Hardewijk, maar zelf koos Derk voor een militaire carrière. Hij werd kapitein en luitenant-kolonel van een Gelders regiment en nadien commandant van Deventer en Orsoy. Hier overleed hij op 17 december 1661. Vanwege de krijgsdienst en ook vanwege het gegeven dat zijn vader al in de Ridderschap verschreven was, werd hij hierin niet toegelaten.

Hij huwde volgens huwelijkscontract op 20 oktober 1640 in Emmerik met Gerhardina van Brienen. Zij was een dochter van Hendrik van Brienen tot Zwaluwenberg en Beatrix van Lynden tot den Musschenberg. Beide ouders behoorden tot Gelderse adellijke geslachten, waarvan vele leden in de Ridderschap verschreven waren. Gerhardina van Brienen overleed op 18 mei 1644 in Orsoy en Derk Ripperbant hertrouwde Hillegonda van den Boetzelaer. Ook Hillegonda was al eerder gehuwd geweest en was de weduwe van Arnold Brandt, ook wel Brant van den Rutenborg genaamd, die kapitein commandant van Deventer was. Hillegonda overleed op 3 juli 1656 en werd in Deventer begraven.

Afb. 3. In de online veiling van het Venduehuis wordt ook het portret van de moeder van Christoffel Martens aangeboden: Seina Martens-van Brienen, erfdochter van Borgele. Het wordt getaxeerd op 1000-1500 euro. Foto met hartelijke dank aan het Venduehuis/ https://wavemaker.venduehuis.com/auction_lot/241020-dutch-school-mid-17th-century#lot.

Uit het eerste huwelijk van Derk Ripperbant met Gerhardina van Brienen werd onder meer Mechteld Ripperbant (overl. 1649) geboren. Zij trad in het huwelijk met de Overijsselse edelman Christoffel Martens (1613-1663). Hij was de zoon van Gerhard Martens, heer van Ahnem, en Seina van Brienen, erfdochter van de havezate Borgele. Seina was erfgename geworden van Borgele door enkele tragedies in haar familie: haar oudste broer werd in 1598 buiten de Noorenbergerpoort in Deventer bij de slagboom door de Spanjaarden doodgeschoten en haar jongste broer werd ‘tengevolge van een twist over een hond door den kapitein Munnichaven moorddadiglijk gestoken aan welke wond hij 24 Nov. 1607 overleed.’

Christoffel Martens erfde het rijke goederenbezit van zijn ouders en noemde zich Christoffel Martens tot Ahnem en Wittenstein. Uit zijn huwelijk met Mechteld Ripperbant werden onder meer twee dochters geboren: Mechteld Hendrina Woltera Martens en Seina Hillegonda Martens. De eerste huwde de Overijsselse edelman Johan van Haersolte tot Kranenburg, maar zij overleed in de kraam en werd met haar kind op 27 oktober 1670 in Zwolle begraven. De tweede huwde de Overijsselse edelman Hendrik Bentinck tot Werkeren met wie zij tien kinderen kreeg.

Benieuwd wat er verder geveild wordt? Kijk dan in de online catalogus https://wavemaker.venduehuis.com/auction?keyword=&auction=207 of bezoek de kijkdagen op 8, 9, 10 en 11 november bij het Venduehuis in Den Haag.