Excursie 26 augustus ‘Glans en Glorie van de Groninger adel’: nog enkele plekken vrij

Afb. De dochter en schoonzoon van 'de Koning van Groningen'. Portret in de coll. van het Groninger Museum.
Afb. 1. De dochter en schoonzoon van ‘de Koning van Groningen’. Portret in de coll. van het Groninger Museum en nu te zien op de tentoonstelling ‘Rijk in Groningen’.

De (schoon)vader van het echtpaar hierboven werd ‘de Koning van Groningen’ genoemd en bouwde het grootste huis van Groningen vol luxe, waar heel Groningen over sprak. Zijn dochter huwde keurig op stand: cash for clash. Meer over dit echtpaar en andere verhalen hoort u tijdens een van de twee lezingen op zaterdag 26 augustus tijdens de zomerexcursie ‘Glans en Glorie van de Groninger adel’ van AiN in Groningen.

excursie-groningen-2017
Afb. 2. Een compilatie van wat u tijdens deze excursie te zien krijgt: de Zuiderbegraafplaats, het Feith Huis (lunchlocatie) en enkele topstukken op de tentoonstelling in het Groninger Museum.

Onderdeel van deze excursie is ook een rondleiding op de Zuiderbegraafplaats, waarbij u rijke voorbeelden te zien krijgt van heraldiek, zoals het enige adellijke familiewapen in Nederland met twee olifanten als schildhouders. Ook hoort u dan onder meer verhalen over een vrijgekochte slavin, een koppige dominee, een nijvere rijksarchivaris, een twaalfjarige freule die een vers voor de Koning voordroeg, een oorlogsheld uit 1832, het laatste feest op kasteel Biljoen waarbij de kroonluchter met meer dan honderd kaarsen brandde en een genereus echtpaar dat hun hele bezit aan het Groninger Museum naliet.

Wilt ook deelnemen aan deze rondleiding en twee lezingen horen over ‘De Ridderschap van Groningen – heden en verleden’ door jonkheer ir. Tom Versélewel de Witt Hamer en ‘Groninger jonkers & borgen’ door John Töpfer (AiN)? Wees dan snel, want er zijn nog maar enkele plekken beschikbaar.

Kijk voor meer informatie en aanmelding op deze link: www.adelinnederland.nl/excursie-ain-zaterdag-26-augustus-glans-en-glorie-groninger-adel/.