Familie De Beaufort verkoop Oranjestein aan Stichting Stinze-Stiens

Afb. Huis Oranjestein in Oranjewoud bij Heereveen. Foto met dank aan/door Rick0098b – Eigen werk, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=16006022

Oranjestein werd in 1820 gekocht door de schatrijke Pieter Cats (1763-1832) en vererfde via de patriciaatsfamilie Bieruma Oosting uiteindelijk op Agatha Victoria de Beaufort née jonkvrouwe van Sminia (1929-2019). Zij was gehuwd met ds. Jonkheer mr. Arent Mijndert Albert de Beaufort (1927-1999), die predikant was. Zijzelf was hofdame hon. van Koningin Beatrix en haar moeder was de laatste Bieruma Oosting. Oranjestein is nu door haar erfgenamen verkocht aan Stichting Stinze-Stiens, die recent ook Epemastate kocht.

Landgoed Oranjestein is een uniek historisch landgoed, dat door de jaren heen zijn eigen sfeer en stijl heeft weten te behouden. Het landgoed was lange tijd in bezit van de familie en verkeert in zeer goede staat. De familie heeft niet alleen een uitstekend onderhoud gewaarborgd maar heeft ook geïnvesteerd in het behoud van het landgoed.

Stichting Stinze-Stiens heeft het landgoed aangekocht vanwege de combinatie van de goede en originele staat van het geheel én de aanwezigheid van een bijzonder landschapspark van tuinarchitect Lucas Pieter Roodbaard inclusief veel historische bebouwing, hekwerken, follies en tuinornamenten.

Stichting Stinze-Stiens is opgericht in augustus 2021. Het echtpaar Willem van Riemsdijk en Trudy van Riemsdijk-Zandee, grondleggers van de activiteiten van de stichting, waarborgen op deze wijze dat hun initiatieven in de toekomst worden voortgezet, uitgebouwd en bewaakt. Een van de doelstellingen van de stichting is het ondersteunen van behoud en ontwikkeling van historisch belangrijke landgoederen, parken en tuinen in Friesland. Daarbij ligt prioriteit bij locaties waar ook historische bebouwing aanwezig is.

De stichting heeft de wens om de bij Oranjestein aanwezige stinzenflora, tevens een belangrijk aandachtsgebied van de stichting, te optimaliseren. Concrete plannen voor het landgoed zullen in een later stadium vorm krijgen. Uitgangspunt is een beperkte openstelling van het park, om het behoud ervan te waarborgen, in lijn met de focus van Stichting Stinze- Stiens op het behoud en ontwikkeling van historisch erfgoed.

Stichting Stinze-Stiens is verguld met deze verwerving. Het landgoed kent zijn gelijke in Fryslân niet en blijft door de aankoop behouden voor de provincie, een wens van Stichting Stinze-Stiens en diverse andere spelers die het behoud en zorgvuldig beheer van Friese landgoederen van belang achten.