De familie De van der Schueren: reünie naar aanleiding van Rijksadelstandverlening in 1715

DvdS4
Afb. 1. De familie De van der Schueren 13 maart jl. in het Maltezer Huis in Utrecht.

Op 13 maart jl. kwamen sinds lange tijd weer leden van de familie De van der Schueren samen voor een reünie. Deze vond plaats, omdat iets meer dan 300 jaar geleden, op 9 april 1715, Keizer Karel VI besloot om Gaspar Joseph van der Schueren te verheffen in de Rijksadelstand met de titel van Ridder en onder toevoeging van het prefix ‘de’. Eerder al in 1659 werd Jan van der Schueren door Koning Philips IV verheven in de Zuid-Nederlandse adel, maar deze tak stierf in 1674 uit.

DvdS1
Afb. 2. De adelsbrief uit 1715 van Keizer Karel VI.

Bij Koninklijk Besluit nr 106 van 19 februari 1821 werden Joannes Franciscus en Ludovicus Joannes Hubertus ingelijfd in de Nederlandse adel. Zij worden beschouwd als de stamhouders van de huidige A- en B-stamreeks van de familie. De zogeheten geregelde stamreeks gaat terug tot 1530.

DvdS2
Afb. 3. De adelsbrief uit 1821 van Koning Willem I.

Er zijn nu nog 38 mannelijke nakomelingen en 45 vrouwelijke nakomelingen in leven. Hiervan wonen 13 heren en 17 dames in Frankrijk, Oostenrijk, Canada of Australië. Bij de reünie waren meer dan 50 personen aanwezig, waaronder de “pater familias” Ludovicus (Wiet) die vandaag op 15 maart zijn 92-ste verjaardag viert, twee dames die zelfs de oversteek vanuit Australië voor deze reünie hadden willen maken en een nichtje uit Oostenrijk. De jongste deelnemer was 4 jaar oud.

DvdS5
Afb. 4. Oudere en jongere generaties verenigd in het Maltezer Huis.

Onder het genot van een hapje en een drankje werd de stamboom uitgebreid bestudeerd, de familiepapieren en adelsdiploma’s bewonderd, en werd er genoten van de entourage die de Kanselarij van de Souvereine Militaire Hospitaal Orde van Malta (Maltezer Huis) in Utrecht te bieden had. Een uitgebreide rondleiding door de Ridderzaal, de Kapittelkamer, de Hugepoth-zaal en de Huiskapel maakte deel uit van het programma.

In het verleden hebben familieleden diverse bestuurlijke functies bekleed binnen het Kapittel van de Maltezer Orde en tot op de dag van vandaag dragen zij bij aan de Werken van de Orde door als begeleider mee te gaan met de Lourdesbedevaart.

DvdS7
Afb. 5. Rondleiding in het Maltezer Huis in Utrecht.
DvdS6
Afb. 6. Rondleiding in het Maltezer Huis in Utrecht.

 

Karel V
Afb. 7. Keizer Karel VI op een portret door J.G. Auerbach uit 1735.