De Filantropische Top 30 van de NRC en adel & patriciaat:

Afb. Het familiewapen Van Rappard.
Afb. Het familiewapen Van Rappard.

Gisteren publiceerde de NRC deze lijst van meest gulle gevers van familiestichtingen met een ANBI-status. Sommige families op deze lijst staan in het blauwe boekje van het Nederland’s Patriciaat*: Jurgens (nr. 11), Fentener van Vlissingen (nr. 14) en Van Beuningen (nr. 23) en zijn door huwelijken met Nederlandse adel verbonden. De familie Brenninkmeijer (nr. 1) en de familie De Carvalho-Heineken (nr. 30) staan niet in het blauwe boekje, maar zijn wel door huwelijken aan Nederlandse adel verwant.

Op nr. 29 van deze lijst staat een stichting, waarbij leden van de familie Van Rappard betrokken zijn, een familie die met de titel ridder en het predikaat jonkvrouwe deel uitmaakt van de Nederlandse adel.

Het fonds heet The Brook Foundation en het doel is ‘het verrichten van activiteiten op het gebied van natuur- en natuurbehoud, kinderen en cultuur, alsmede het steunen van organisaties die zich hiermee bezighouden.’ In 2015 werden er volgens het jaarverslag financiële bijdragen verleend aan:  Global Witness, Holland Festival, Unicef, Human Rights Watch, FOAM, Witness Focus for Change, Nationale Opera en Ballet, Weekendschool, Teylers Museum, Nederlands Dans Theater, Nederlands Jazzarchief en Daily Pnut newsletter.

Link naar het artikel met onderaan de complete lijst op de site van de NRC: www.nrc.nl/nieuws/2017/05/04/het-doel-een-betere-wereld-a1557149.

*De familienamen Hein, Van Heijst, Van Vliet en De Waal staan ook in het blauwe boekje, maar een aantoonbare familieband met deze stichtingen is er niet. Aanvullingen hierop zijn welkom.

Wilt u donateur worden van AiN en het digitale magazine ontvangen?
De Stichting Adel in Nederland heeft als doel het digitaal aanbieden van informatie over adel in Nederland in de ruimste zin. Voor € 17,50 per jaar kunt u donateur worden, ontvangt u zes keer per jaar het digitale magazine en steunt u ons in onze werkzaamheden. AiN heeft de cultuele ANBI-status en daardoor kunt u als donateur bij de opgave voor de inkomstenbelasting giftenaftrek krijgen. Meer weten en opgeven als donateur? Stuur dan een mail naar nieuwsbrief@adelinnederland.nl.