Filmpje: jonkvrouwe Philippa van Loon over haar familiegeschiedenis

Onlangs werd Philippa van Loon door het Nationaal Archief geïnterviewd over haar familiegeschiedenis. In het interview gaat het onder meer over haar voorvader Willem van Loon (1537-1618), die een van de oprichters is van de V.O.C. en een van de eerste bewindhebbers van de kamer Rotterdam. Over deze familiebetrokkenheid met de V.O.C. zegt zij: “(Door) het feit dat ik zo’n bekende familiegeschiedenis heb, word je daar altijd mee geïdentificeerd” en “Wij symboliseren het V.O.C. verleden”, maar zij relativeert dit door op te merken, dat waarschijnlijk alle Nederlanders wel op de een of andere manier een connectie hebben gehad met de handelsactiviteiten van de V.O.C.

Link naar het bericht op de website van het Nationaal Archief: www.gahetna.nl/themaplein/van-loon