Geboren: Bijl de Vroe

Afb. Het familiewapen Backer.

Polle Joris Louis Bijl de Vroe, geboren ’s-Gravenhage 7 februari 2021, zoon van Cornelis Sander Dirk Bijl de Vroe en jonkvrouwe Elisabeth Aurora Backer.

De familie Bijl de Vroe is een patriciaatsfamilie die is opgenomen in het blauwe boekje van het Nederland’s Patriciaat.