Geboren: Dijxhoorn

Afb. Het familiewapen Van Lynden.

Christiaen Diederic Hugh Dijxhoorn, geboren ’s-Gravenhage 5 juni 2020, zoon van Ernst Eduard Alexander Dijxhoorn en Joanna Carla Elisabeth Dijxhoorn née barones van Lynden.

De familie Dijxhoorn is een patriciaatsfamilie die in het blauwe boekje van het Nederland’s Patriciaat is terug te vinden.