Geboren: Flagiello

Afb. Het familiewapen Festetics de Tolna.

Fiamma Denisza Marie Flagiello, geboren Amsterdam 20 juli 2022, dochter van Nicola Flagiello en Fleur Ilona Judith gravin Festetics de Tolna.