Geboren: Flagiello

Afb. Het familiewapen Festetics de Tolna.

Victoria Fiorentina Patricia Flagiello, geboren Amsterdam 17 mei 2020, dochter van Nicola Flagiello en Fleur Ilona Judith gravin Festetics de Tolna.