Geboren: Zu Castell-Rüdenhausen

Afb. 1. Het familiewapen Zu Castell-Rüdenhausen.

Ceder Johan Frederik Graf zu Castell-Rüdenhausen, geboren kasteel Twickel, Ambt Delden 24 oktober 2019, zoon van Roderik Frederik Graf zu Castell-Rüdenhausen en Elizabeth Alexandra Gräfin zu Castell-Rüdenhausen née Lotgering.

Afb. 2. Kasteel Twickel oprijzend uit zijn grachten.