Een gekostumeerd bal in 1867: uniek foto-album geschonken aan de Hoge Raad van Adel

Afb. Links jonkheer mr. Gerrit Johan Constantijn Schimmelpenninck (1825-1904), oud-burgemeester van Diepenheim en kamerheer i.b.d. van Koning Willem III en rechts Frederika Augusta gravin van Limburg Stirum (1842-1903), die een jaar later in het huwelijk zou treden met jonkheer Willem Lodewijk van Schuylenburch, heer van Wisch (1845-1902). Foto met hartelijke dank aan de Hoge Raad van Adel.
Afb. Links jonkheer mr. Gerrit Johan Constantijn Schimmelpenninck (1825-1904), oud-burgemeester van Diepenheim en kamerheer i.b.d. van Koning Willem III en rechts Frederika Augusta gravin van Limburg Stirum (1842-1903), die een jaar later in het huwelijk zou treden met jonkheer Willem Lodewijk van Schuylenburch, heer van Wisch (1845-1902). Foto met hartelijke dank aan de Hoge Raad van Adel.

Op de website van de Hoge Raad van Adel wordt gemeld dat jonkheer mr. A.A. Loudon dit bijzondere tijdsdocument aan de Raad heeft geschonken, waarin de gasten op het gekostumeerde bal op 19 maart 1867 bij baron en barones Van Brienen van de Groote Lindt in Den Haag op de foto zijn vastgelegd. Ruim 150 gasten waren aanwezig en ‘tout La Haye’ had kosten nog moeite gespaard om te schitteren op dit spraakmakende bal.

In kranten kon men hierover lezen: “Het gecostumeerd bal, dat gisteren avond door den baron van Brienen werd gegeven, mag gewis een der schitterendsten gedurende dezen winter worden genoemd. Het werd in de eerste plaats vereerd met de tegenwoordigheid van Z. K. H. den Prins van Oranje, terwijl ongeveer een 150-tal der aanzienlijksten uit de residentie daaraan deel namen. De costumes waren allen schitterend en rijk, terwijl men er vele uit verschillende tijdperken der geschiedenis opmerkte, vooral de dames-toiletten waren bijzonder smaakvol. De zalen, heerlijk verlicht en luisterrijk versierd, leverden, bij de verschillende schoone groepen en de dansen, een verrassend aanzien op. Het bal was bijzonder geanimeerd, en nam eerst ten ongeveer 4 ure een einde.”

Lees meer over deze bijzondere schenking op: www.hogeraadvanadel.nl/actueel/nieuws/2017/07/14/een-gekostumeerd-bal-in-1867.