Genereus bruikleen voor Slot Zuylen: marmeren wapenbord

Afb. 1. Links de 18e-eeuwse plaquette en rechts de overdracht van het bruikleen met v.l.n.r. antiquairs Bert Degenaar en Arnold Wegh, Lucile barones van Tuyll van Serooskerken (voorzitter Stichting Slot Zuylen) en Gerbrand Korevaar (conservator Slot Zuylen). Foto rechts met hartelijke dank aan Xander van Ommen.

Onlangs dook op een veiling een 18e-eeuws marmeren wapenbord op met het familiewapen Van Tuyll van Serooskerken. Dankzij antiquairs Bert Degenaar en Arnold Wegh kon dit aangekocht worden en zij hebben het vervolgens in bruikleen gegeven aan de plek waar het zich ooit bevond: slot Zuylen.

Het wapen op het marmeren bord toont het familiewapen van de baronnen Van Tuyll van Serooskerken: drie brakskoppen met uithangende tongen, met op een grasgrond twee wilden met knots. De kroon met parels verwijst naar de adellijke titel die de familie gebruikte.

Het slot werd tot 1951 bewoond door de baronnen Van Tuyll van Serooskerken, maar om de continuïteit van het kasteel en de inboedel te garanderen, werd het geheel vervolgens in 1952 in een stichting ondergebracht. Slot Zuylen is sindsdien opengesteld voor bezoekers.

Lees meer over dit bijzondere bruikleen op https://www.slotzuylen.nl/blog/2019/eeuwenoude-plaquette-in-bruikleen/

Afb. 2. Slot Zuylen op een zomers dag.