Getrouwd: Stuyling de Lange & Van Haersma de With

Afb. Links het wapen Stuyling de Lange en rechts het wapen Van Haersma de With.
Afb. Links het wapen Stuyling de Lange en rechts het wapen Van Haersma de With.

Frederick Adriaan Stuyling de Lange en jonkvrouwe Anna Sophia Elisabeth van Haersma de With, Nijkerk 9 september 2017.