De grafkelder van Schelte Hotzes van Aysma (1578-1637)

In het Friese Schettens is bij restauratiewerkzaamheden in de kerk een grafkelder teruggevonden van de 17e eeuwse officier Schelte Hotzes van Aysma, die in het Friese leger vocht tegen de Spanjaarden.

De huidige jonkheren Van Eysinga zijn in de vrouwelijke lijn nakomelingen van hem.

De grafkelder wordt in de toekomst voor bezoekers van de kerk zichtbaar gemaakt, zodat de geschiedenis van deze Friese officier zichtbaar verteld kan worden.

Link naar het hele artikel in het Reformatorisch Dagblad online: www.rd.nl/grafkelder-met-kolonel-nassaus-in-friese-kerk-1.1367615.