Haagsche Club Rally

Afb. Drie deelnemers aan de Haagsche Club Rally voor kasteel Sandenburg. V.l.n.r. jonkheer drs. Robert Quarles van Ufford, voorzitter Nederlandse Kastelenstichting, jonkheer ir. Diederik Six, directeur-eigenaar Six Architects, en ir. Jan-Willem baron van Oldeneel tot Oldenzeel, beeldhouwer.

Afgelopen zondag werd de Haagsche Club Rally gereden, die als startpunt kasteel Sandenburg in Langbroek had. Sandenburg is sinds 1792 familiebezit van de familie Van Lynden en de huidige Chef de Famille, Frederik graaf van Lynden van Sandenburg, bewoont de Sandenburg. In de jaren 1861-1865 kreeg het huis met de bijgebouwen het huidige aanzien. De Haagsche Club is de oudste herensociëteit van Den Haag en is gelegen aan het Lange Voorhout.