Hertog van Bedford: leent schilderij Valkhof uit

Afb. 1. Gezicht op het Valkhof in Nijmegen van schilder Aelbert Cuyp uit 1658. © Dordrechts Museum

Op Woburn Abbey, ‘stately home of the Dukes of Bedford’, maakt het schilderij van het Valkhof door Aelbert Cuyp uit 1658 deel uit van een grote verzameling oude meesters. Dankzij restauratiewerkzaamheden aan het huis wordt het schilderij nu door de Hertog van Bedford in september van dit jaar uitgeleend aan het Dordrechts Museum ter gelegenheid van het 400ste geboortejaar van Aelbert Cuyp – een unieke gebeurtenis voor een schilderij dat door velen als het mooiste van het Valkhof wordt beschouwd.

Afb. 2. Frederik Hendrik van Randwijck, burggraaf en richter van Nijmegen. Portret door Nicolaes van Helt Stockade, part. bezit.

De voorganger van het Valkhof dateert al uit de Romeinse tijd en ook de naam van Karel de Grote wordt genoemd als bouwheer van een palts. Vaststaat dat op de huidige plek Keizer Frederik I Barbarossa in de jaren 1152-1155 de burcht liet herstellen. In deze vorm bleef het bestaan tot aan de tragische sloop in de jaren 1797-1798.

Het Valkhof diende eeuwenlang als woning voor de burggraven van Nijmegen, die de plaatsvervanger van de Keizer waren. De titel burggraaf van Nijmegen bleef tot 1795 bestaan en vele Gelderse edelen zijn burggraaf van Nijmegen geweest. Van twee nog bloeiende adellijke families waren voorouders burggraaf van Nijmegen: Van Randwijck en Van Lynden.

Afb. 3. Frans Godert van Lynden, burggraaf en richter van Nijmegen. Portret door J.M. Quinkhard, part. bezit.

Van Randwijck
Frederik Hendrik van Randwijck, heer van Rossum, Heesselt, Beek en Gameren (1625-1697) was van 1681 tot in 1696 burggraaf en richter van Nijmegen. Zijn zoon, Jacob van Randwijck, heer van Rossum, Heesselt, Beek en Gameren (1658-1725) volgde hem als burggraaf en richter op en bleef in deze functie tot aan zijn overlijden. De huidige baronnen en graven Van Randwijck zijn hun rechtstreekse nakomelingen.

Van Lynden
De eerste Van Lynden was al in de jaren 1560, 1561 en 1566 burggraaf van Nijmegen. Er zouden er nog meerderen uit zijn familie volgen, waaronder mr. Frans Godert van Lynden, heer van Hemmen, Blitterswijk en Lunenburg (1702-1786), die vanaf 1754 tot aan zijn overlijden burggraaf en richter van Nijmegen was. Van hem stammen de huidige graven Van Lynden van Sandenburg en Van Lynden en de baronnen Van Lynden en Van Lynden van Oldenaller af.

Meer weten over Woburn Abbey en de Hertogen van Bedford? Kijk dan op https://www.woburnabbey.co.uk/