Het heeft Z.M. de Koning behaagd: E. Segers-jonkvrouwe Feith en mr. J.C. van Hasselt

Afb. Het Duitse Huis: zetel van de Ridderlijke Duitsche Orde Balije van Utrecht. Het gebouwencomplex is sinds 1345 het hoofdkwartier van de Duitsche Orde. In 1807 werd het verkocht, maar de Orde behield het recht van eerste koop, hetgeen in 1992 geschiedde, zodat het na restauratie weer in al zijn glorie onderdak biedt aan deze adellijke organisatie. Aan het hoofd staat de 80e Landcommandeur Jan Reint baron de Vos van Steenwijk. Mr. Jan Cees van Hasselt was in de jaren 2002-2018 secretaris van de orde.

Naast mr. A.C.W. graaf van Limburg Stirum, waarover hier al eerder een bericht viel te lezen, is er nog een adellijke gedecoreerde te vermelden.

Mevrouw E. Segers née jonkvrouwe Feith. Ettie Segers uit Lochem was mede-oprichter in 1980 van de IVN Natuur Educatie afdeling Noord- en Midden Achterhoek en sinds de aanleg van de natuurtuin in 1984 is zij hier vrijwilliger. Zij doet niet alleen het onderhoud, maar is ook mede-organisator van activiteiten zoals de Modderdag en ze begeleidt de jeugd. Als jeugdcoördinator van de Koninklijk Erkende Muziekvereniging Advendo werft zij fondsen en ondersteunt daarnaast scholen om kinderen kennis te laten maken met instrumenten.
Vanaf haar twaalfde speelde zij viool in verschillende muziekgroepen en vioolkwartetten in onder meer Arnhem en Amsterdam en ook nu is zij als muzikante nog actief bij de Koolhazen en hiermee verzorgt zij optredens in verzorgingstehuizen.
Vanaf 1985 is Ettie Segers betrokken bij Stichting Pinetum de Belten in Vorden. Dit pinetum, met coniferen uit de hele wereld, werd door haar familielid jonkheer mr. P.J. Feith sinds 1961 aangelegd en Ettie Segers is lid van het bestuur en leidt hier bezoekers rond.
Niet onvermeld mag blijven dat Ettie Segers jarenlang de persoonlijk chauffeur was van Sint Nicolaas bij zijn bezoeken aan ons land.

Vanwege haar verdiensten heeft het Z.M. de Koning behaagd om haar te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Daarnaast werd mr. J.C. van Hasselt bevorderd van Ridder tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Jan Cees van Hasselt is oud-secretaris van de Ridderlijke Duitsche Orde, Balije van Utrecht, een adellijk charitatief vermogensfonds, dat sinds 1231 bestaat. Hij leverde sinds 2002 een belangrijke bijdrage aan het herstel van de (inter)nationale charitatieve activiteiten van deze orde en het herstel van de internationale betrekkingen.
Hij is thans voorzitter Stichting De Boom, een landgoed en charitatief vermogensfonds. Verder voorzitter van de Stichting Huis Bergh, een landgoed met kasteel en een bijzondere collectie vroege Italiaanse en Duitse kunst, en bestuurslid van de Stichting Anthony Groote Broederschap, een charitatief fonds in Zutphen.
Voorheen was hij onder meer secretaris van de Stichting Henriettefonds, een charitatief vermogensfonds en lid Raad van Bestuur en commissaris Landgoed Den Treek-Henschoten N.V. Leusden. In de jaren 1993-2002 was hij wethouder en loco-burgemeester van Zwolle.

Link naar een interview met hem in Trouw ter gelegenheid van zijn afscheid als secretaris van de Ridderlijke Duitsche Orde https://www.willempekelder.nl/home/ridders-openen-de-luiken/

In deze documentaire over Stichting De Boom komt Cees Jan van Hasselt ook aan het woord https://www.youtube.com/watch?v=n1Nm2yni_jo