Het heeft Z.M. de Koning behaagd: jonkheer ing. J.M. de Bosch Kemper

Afb. 1. Jonkheer Jan de Bosch Kemper. Foto met hartelijke dank aan de familie De Bosch Kemper.

Ter gelegenheid van de verjaardag van Zijne Majesteit de Koning zijn vandaag vele Koninklijke onderscheidingen uitgereikt in Nederland, maar ook daarbuiten. Zo werd jonkheer ing. Jan de Bosch Kemper in Dakar (Republiek Senegal) benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau.

Jan de Bosch Kemper (1941) was aanvankelijk werkzaam als architect in Amsterdam. Na een korte vakantie in Tanzania raakte hij in de ban van Afrika en woont en werkt daar inmiddels meer dan veertig jaar. Hij begon zijn loopbaan bij UNESCO in Khartoem en werd vervolgens in dienst hiervan adviseur in Kameroen, Rwanda en de meeste van de lidstaten ten zuiden van de Sahara. Nadat hij door UNESCO in Dakar op het regionale onderwijskantoor Afrika was geplaatst, werd hij hier hoofd van de afdeling die advies gaf over de verbetering van de planning van het onderwijs, het bouwen van scholen en de productie van leermiddelen. Daarnaast realiseerde hij met eigen middelen vele kleine projecten, waarbij hij lokale initiatieven steunde. Hierbij was voor hem het uitgangspunt dat voorzieningen bij de eigen identiteit van de lokale samenleving moesten aansluiten.

Afb. 2. Voortgezette familietraditie: voorvader prof. jonkheer mr. Jeronimo de Bosch Kemper (1808-1876) zette zich in zijn tijd onder meer in voor de bestrijding van armoede en de verspreiding van kennis. Portret door Therese Schwartze in de portrettencollectie van de Universiteit van Amsterdam.

In 1990 begon hij met een rondtrekkende ‘alfabetiseringskaravaan’, waarbij het doel was de toegang tot leermiddelen voor alfabetisering te verbeteren, door het tonen van leermiddelen en educatieve activiteiten. Vervolgens werden er ‘leerherbergen’ gesticht, waar educatieve en culturele activiteiten werden en worden georganiseerd en waarbij aansluiting wordt gezocht bij de plaatselijke behoeften en werkgelegenheid.

Geïnspireerd door persoonlijk ervaring richtte hij de Kemperstichting op. Deze stichting wil zich in het kader van sociale ontwikkeling, onderwijs en cultuur richten op activiteiten die effectief bijdragen aan duurzame plaatselijke ontwikkeling, die een aanvulling bieden op wat al wordt gedaan.

De Kemperstichting heeft de volgende programma’s:
– alfabetisering en integratie van dove kinderen
– beter leven met op school verworven kennis
– functionele aanvulling op het nationale basis onderwijs
– promotionele activiteiten gericht op samenleving en milieu
– ontwikkeling van plaatselijke sociaal-culturele centra.

Het programma voor doven begon in 2003 en bereikt met een eigen methode inmiddels 365 dove kinderen, verspreid over 21 kleine centra in Senegal. Deze centra worden door de ouders van de kinderen beheerd. Ook zijn er inmiddels 42 begeleiders van doven opgeleid. Het streven van de Kemperstichting is om 1000 kinderen te kunnen helpen.

Op de website van de Kemperstichting wordt gezegd dat deze, net als Jan de Bosch Kemper zelf, praktisch, maar geworteld in idealisme is en dat de werkwijze net is als hijzelf: vol passie en deskundigheid, wars van franje en grootspraak en met een op de toekomst gerichte Afrikaanse blijmoedigheid.

Meer weten over de Kemperstichting? Kijk dan op www.kemperstichting.nl.