Het heeft Z.M. de Koning behaagd: jonkheer J.H. de Jonge, generaal-majoor der huzaren b.d.

Afb. Minister Ank Bijleveld-Schouten spreekt de decorandus jonkheer Harm de Jonge toe.

Vanmorgen, vrijdag 26 april, vond op het Brasserskadecomplex in Rijswijk een feestelijke en bijzondere gebeurtenis plaats. In aanwezigheid van familie, vrienden en goede bekenden maakte mevrouw A.Th.B. (Ank) Bijleveld-Schouten, minister van Defensie, bekend, dat het Z.M. de Koning behaagd heeft jonkheer Jan Harmen de Jonge, generaal-majoor der huzaren b.d., te benoemen tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau.

Jonkheer Harm de Jonge volgde een opleiding voor beroepsofficier op de Koninklijke Militaire Academie in Breda. In deze periode behaalde hij ook zijn parachutistenbrevet en begon actief met roeien. Met zijn ploeg werd hij drie keer nationaal kampioen en in 1974 nam hij met zijn ‘Vier’ deel aan de Wereldkampioenschappen in Luzern.

In 1975 werd hij beëdigd als officier bij het Regiment Huzaren van Sytzama en vervolgens was hij gedurende vier jaren in dienst bij de parate eenheden, die in de BRD gelegerd waren. In 1980 werd hij, in de rang van ritmeester, commandant van een paraat tankeskadron in Oirschot. In 1983 begon hij met een cursus hogere militaire vorming aan de Hogere Krijgsschool in ’s-Gravenhage en in 1985 werd hij bevorderd tot majoor, waarna hij een functie bij de landmachtstaf kreeg. In 1987 werd hij plaatsvervangend hoofd van de Afdeling Moderniseringende Opleidingen op de Koninklijke Militaire Academie.

Drie jaar later volgde zijn benoeming tot luitenant-kolonel en hoofd van de sectie G2 bij de staf van de Eerste Divisie 7 December en in 1992 werd hij commandant van het 11e Tankbataljon Regiment Huzaren van Sytzama in Oirschot. Twee jaar later volgde zijn bevordering tot kolonel en werd hij hoofd van de sectie G2 bij de staf van het 1e Legerkorps. Daarna volgde een functie op het hoofdkwartier van het United Nations Peace Force in Zagreb, als hoofd land operatiën. Na terugkeer werd Harm de Jonge hoofd van de sectie G2 en 1 bij de staf van het (1GE/NL)Corps).

Nadat hij eerst project coördinator bij de landmachtstaf in Den Haag was geweest, werd hij chef-staf bij de Eerste Divisie 7 december. In 2001 volgde zijn bevordering tot brigade-generaal en werd hij plaatsvervangend commandant van de Eerste Divisie.

Een jaar later volgde uitzending naar Macedonië, waar Harm de Jonge het commando kreeg over het International Taskforce Fox. Begin 2003 werd hij commandant van de 41e Gemechaniseerde Brigade in Seedorf, tot deze drie jaar later werd opgeheven. Harm de Jonge werd toen benoemd tot Plaatsvervangend Chef-Staf Operatiën bij het (1(GE/NL)Corps). Daarnaast was hij gedurende deze periode Deputy Commander Regional Command South ISAF in Afghanistan.

Jonkheer Harm de Jonge is rechtsridder van de Johanniter Orde, president van de Ridderschap van Zeeland en drager van meerdere buitenlandse onderscheidingen.

Naast jonkheer J.H. de Jonge hebben vandaag nog vijf leden van de Nederlandse adel een Koninklijke onderscheiding ontvangen. In het juninummer van het magazine van de Stichting Adel in Nederland, dat digitaal aan onze donateurs wordt toegestuurd, volgt hierover meer informatie. Wilt u dit magazine ook vier keer per jaar ontvangen? Voor 17,50 euro per jaar wordt u donateur, ontvangt u vier keer het magazine in uw mailbox en krijgt u voorrang bij en korting op door AiN georganiseerde excursies. Mail voor meer informatie naar nieuwsbrief@adelinnederland.nl