Het heeft Z.M. de Koning behaagd: jonkvrouw A.H. de Beaufort

Afb. Jonkvrouw A.H. (‘Guusta’) de Beaufort: Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Foto met dank aan https://www.pen.nl/artikel/drie-nieuwegeiners-benoemd-in-de-orde-van-oranje-nassau.

Op de vandaag in de Staats Courant gepubliceerde lijst met namen is de volgende persoon te vinden behorende tot de Nederlandse adel die Koninklijk onderscheiden is ter gelegenheid van de verjaardag van Zijne Majesteit de Koning:

Jonkvrouw A.H. de Beaufort. Guusta de Beaufort is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau vanwege haar langdurige vrijwillige activiteiten op verschillende gebieden. Zo is ze al sinds 1976 actief voor het Koningin Wilhelminafonds Kankerbestrijding (KWF) als voorzitter van de afdeling Nieuwegein en als coördinator van de collectanten. Zelf collecteert ze overigens ook.
Daarnaast is ze ook actief voor de Algemene Hulpdienst. Eén cliënt met complexe problematiek heeft ze jarenlang intensief begeleid. Daarnaast weet ze ook nog tijd vrij te maken voor andere hulpbehoevenden, zoals bijvoorbeeld een wekelijks bezoek aan oudere vrouw. Ook gaf ze onder meer taalles, begeleidt ze spelletjesmiddagen in het buurthuis.
Voor de Ankergemeente verzorgt ze bijbellezingen tijdens de dienst, ze legt pastorale bezoeken af, doet kosterwerk en leidt de gebedskring. Mensen kennen mevrouw De Beaufort als een zeer betrokken vrijwilliger die het opneemt voor mensen die in een kwetsbare positie zitten. Die mensen kunnen altijd op haar rekenen. Ze kijkt wat iemand nodig heeft en handelt daarnaar.

Bron: https://www.pen.nl/artikel/drie-nieuwegeiners-benoemd-in-de-orde-van-oranje-nassau