Het heeft Z.M. de Koning behaagd: jonkvrouwe drs. E.T. van Karnebeek en prof. jonkvrouwe dr. C.D.M. van Karnebeek

Afb. De feestelijke opening van het Jeroen Pit Huis door H.M. Koningin Máxima. V.l.n.r. Tamara, Anneke Filius (kinder IC-verpleegkundige), H.M. Koningin Máxima, Olivia, Emilie van Karnebeek, Bobbie en Clara van Karnebeek. Foto met hartelijke dank aan Royal Press Europe – Royal Photoagency – © Albert Nieboer.

In de afgelopen zevenenhalf jaar was het een levensmissie voor Emilie van Karnebeek: het Jeroen Pit Huis. Haar verhaal begon al acht jaar eerder, toen haar echtgenoot Jeroen Pit te horen kreeg dat hij uitbehandeld was voor kanker. Ondanks de steun van familie en vrienden voelden zij zich ontredderd over hoe zij als ouders overeind konden blijven met hun gezin en tegelijk met zoveel geconfronteerd werden. Toen ontstond bij Emilie van Karnebeek de overtuiging dat mensen die dít overkomt alle hulp moeten krijgen die mogelijk is. En dát is wat het Jeroen Pit Huis mensen wil bieden: een transitiehuis voor ernstig chronisch zieke en zwaar gehandicapte kinderen en hun naasten.

Kinderarts Clara van Karnebeek, zusje van Emilie, en kinder IC-arts Job van Woensel werkten met dezelfde tomeloze energie met haar mee en samen, met de hulp van vele anderen, maakten zij het mogelijk dat woensdag 11 mei het Jeroen Pit Huis geopend kon worden, waarbij het extra feestelijk was dat H.M. Koningin Máxima de openingshandeling verrichtte. Deze liet zich bij deze speciale gelegenheid begeleiden door haar hofdame Pien van Karnebeek née Thijssen, die het schoonzusje van Emilie en Clara is.

Vanwege hun inzet en toewijding aan ernstig chronisch zieke en zwaar gehandicapte kinderen en hun naasten zijn Emilie van Karnebeek, Clara van Karnebeek en Job van Woensel op woensdag 11 mei door Z.M. de Koning benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Benieuwd naar het Jeroen Pit Huis? Kijk dan op https://hetjeroenpithuis.nl/

In het komende magazine van AiN een uitgebreid verslag in woord en beeld van deze opening door Koningin Máxima.