Het heeft Z.M. de Koning behaagd: mr. E.C. Zonnevylle-jonkvrouwe Reigersman

Afb. mr. E.C. Zonnevylle née jonkvrouwe Reigersman: Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. De versierselen werden haar opgespeld door burgemeester Fons Naterop van de gemeente Kapelle. Foto met hartelijke dank aan de gemeente Kapelle.

Op zaterdag 21 mei jl. heeft burgemeester Fons Naterop van de gemeente Kapelle aan mevrouw Zonnevylle née jonkvrouwe Reigersman een Koninklijke Onderscheiding uitgereikt in het Museum Panorama Mesdag in Den Haag. Hier nam mevrouw Zonnevylle afscheid van de Raad van Bestuur. Zij werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Zij kreeg deze onderscheiding vanwege haar rol vanaf 1976 als actief aandeelhouder van de Raad van Bestuur van Panorama Mesdag en haar functie sinds 2013 als secretaris van de Raad van Bestuur. Daarnaast was zij in de jaren 2008-2017 bestuurslid van de Nederlandse Adelsvereniging, waarbij zij ook ondersteuning bood aan 3 à 4 leden van deze vereniging.

Vanaf 2013 is zij lid van het algemeen bestuur van de Zeeuwse Milieu Federatie en vanaf 2013 is zij lid van de raad van advies van IVN Zeeland. Gedurende een lange periode was zij ‘natuurouder’ op de Openbare Basisschool Wemeldinge.