Het heeft Z.M. de Koning behaagd: mr. R.H.M.J. baron van Hövell tot Westerflier

Afb. 1. Ridder in de Orde van Oranje-Nassau: mr. Ruud baron van Hövell tot Westerflier.

Woensdag 9 mei jl. vond in de tuinen van kasteel Het Hasselholt in Ohé en Laak een feestelijke en bijzondere gebeurtenis plaats. In aanwezigheid van familie, vrienden en goede bekenden maakte de heer drs. Stef Strous, burgemeester van Maasgouw, bekend, dat het Z.M. de Koning behaagd had mr. Ruud baron van Hövell tot Westerflier te benoemen tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Mr. Ruud baron van Hövell tot Westerflier (1950) is oud-advocaat en oud-vice-president van de rechtbank te Maastricht. In de loop der jaren bekleedde hij vele bestuurlijke functies en was hij maatschappelijk zeer actief en betrokken. Zo is hij al vele jaren betrokken bij de Stichting Fonds Nederlandse Adel en de Nederlandse Adelsvereniging, eerst als bestuurslid en vice-voorzitter en tenslotte als voorzitter. In deze laatste functie zal hij binnenkort als voorzitter terugtreden.

Afb. 2. De familievlag was uitgestoken op kasteel Het Hasselholt, op deze feestelijke dag.

Verder was hij actief bij het Cuypersgenootschap, dat zich inzet voor het behoud van het bouwkundig erfgoed uit de 19e en 20e eeuw, waar hij juridisch advies gaf. Hij behoorde tot de kern van het Comité Stevol Nee, dat zich verzette tegen de ontgrindingen in het gebied rondom de dorpen Stevensweert en Ohé en Laak en dat tot aan de Raad van State strijd voerde. Vanaf 2015 is hij voorzitter van Stichting E-Court, een stichting die onafhankelijke en onpartijdige private rechtspraak wil bevorderen. Als vrijwilliger heeft hij zich verder in verschillende functies jarenlang ingezet voor het Gemeentemuseum Land van Thorn, het Maastrichter Hofje Sint Maartenshuizen, het Bonnefantenmuseum en de Lionsclub. Speciale aandacht van hem was er voor Harmonie Sint Caecilia uit Ohé en Laak, waarvan hij beschermheer is en die hij genereus Hasselholt ter beschikking stelde.

Afb. 3. Ontvangst in de tuinen van kasteel Het Hasselholt in Ohé en Laak.

In zijn toespraak zei burgemeester Stef Strous onder meer: “Ik heb u horen typeren als een strijder en een zeer maatschappelijk en betrokken bestuurder” en hij vond het extra mooi dat hij deze speciale, hoge onderscheiding mocht uitreiken. Bloemen waren er voor echtgenote Louke barones van Hövell tot Westerflier-Dassen, want naast iemand met zoveel functies, “… moet er iemand zijn die het gras en zo moet bijhouden”, aldus de burgemeester.

Hierna sprak Ruud van Hövell, die vond dat de verrassing niet groter had kunnen zijn, ook al begon hij te vermoeden dat er iets aan de hand was, toen hij thuiskwam en kinderen langs kwamen rennen en riepen: “Hou je mond, hou je mond!” “Ik ben ontzettend vereerd dat jullie met z’n allen aanwezig zijn”, zei Ruud van Hövell en “Ik zie kwaliteit tot en met!” Om te vervolgen: “Ik heb datgene wat ik gedaan altijd met heel veel genoegen gedaan.” Met de Koninklijk onderscheiding was hij zeer verheugd en hij sloot af met: “Ik ben er zeer, zeer dankbaar voor.”

Afb. 4. Kasteel Het Hasselholt in de namiddagzon – een kasteel met rijke bouwsporen uit verschillende tijden.