Het portret van baron Dibbets

Afb. 1. Bernardus Johannes Cornelis baron Dibbets (1782-1839) met enkele van zijn onderscheidingen. Hij was Ridder in de Orde van de Unie (onder het Koninkrijk Holland), Lid van het Legioen van Eer (onder het Keizerrijk Frankrijk), Ridder in de Orde van de Reunie (onder het Keizerrijk Frankrijk), Ridder Militaire Willems-Orde 3e klasse en drager van het Metalen Kruis (in het Koninkrijk der Nederlanden). Foto met dank aan het Veilinghuis Onder de Boompjes in Leiden.

Bij het Veilinghuis Onder de Boompjes in Leiden wordt een portret geveild van Bernardus Johannes Cornelis baron Dibbets (1782-1839). Baron Dibbets stamde uit een geslacht dat teruggaat op Derrik Jansen, die in 1663 als pachter van het goed Emaus in Terwolde genoemd wordt. In de tweede generatie werd de familienaam Debets tot deze in de volgende generaties Dibbets werd.

Bernardus werd in 1782 geboren in Arnhem en maakte als officier carrière in Bataafse, Hollandse, Franse en Nederlandse dienst. Uiteindelijk bereikte hij in 1831 de rang van luitenant-generaal. In het Koninkrijk der Nederlanden werd hij in de jaren 1814-1818 provisioneel inspecteur bij de infanterie en vervolgens van 1818-1826 provinciaal commandant van Limburg. In 1830 werd hij opperbevelhebber van het vijfde militair commando en de vesting Maastricht. Het is aan hem te danken dat Maastricht na de Belgische opstand Nederlands bleef: ‘Hij was toen te Maastricht, alwaar hij door zijnen onwankelbaren trouw en vastberadenheid de grootste diensten aan het vaderland en den koning bewezen heeft.’

Vanwege zijn verdiensten werd hij in 1835 in de Nederlandse adel verheven met de titel van baron bij eerstgeboorte. Vier jaar later overleed hij in Maastricht. Uit zijn huwelijk met Julia Johanna van Tengnagell (1785-1851), uit een Gelderse adellijke familie, werden zeven kinderen geboren. De nakomelingen in Nederland zijn in de mannelijke lijn uitgestorven, maar de huidige baron Dibbets, de 10e die deze titel voert sinds zijn voorvader deze in 1835 kreeg, woont in Australië en hier leeft de familie in de mannelijke en vrouwelijke lijn voort.

Het portret meet 33 x 29 cm, is niet gesigneerd en wordt geschat op 200-300 euro.

Link naar de site van het veilinghuis: https://onderdeboompjes.nl.

Afb. 2. De opgeplakte tekst op de achterzijde van het portret. Foto met dank aan het Veilinghuis Onder de Boompjes in Leiden.