Het portret van Hester Cornelia de Bruyn van Buytewech, gehuwd Van Wassenaer

Afb. Hester Cornelia de Bruyn van Buytewech is volgens het opschrift op dit portret 10 jaar oud. Foto met dank aan Christie’s New York/www.christies.com.

Bij Christie’s in New York werd op 30 oktober 2018 dit portret uit 1613 aangeboden van Hester Cornelia de Bruyn van Buytewech, die in 1635 in het huwelijk zou treden met Albrecht van Wassenaer, heer van Alkemade. Het portret meet 90,2 x 70,2 cm en werd geschat op 50.000-80.000 USD, maar werd niet verkocht.

Hester Cornelia de Bruyn van Buytewech werd geboren als dochter van mr. Gerrit (ook wel: Gerard) de Bruyn van Buytewech en Cornelia Cools. Haar vader zou in 1659 door de Duitse Keizer in de adel verheven worden. Zij stamde uit een niet-adellijke familie uit Leiden, die oorspronkelijk de naam Buytewech voerde. Haar voorouders waren burgemeesters en schepenen van Leiden en bezaten zeep- en steenfabrieken en bierbrouwerijen. Haar oom is de bekende Johan de Bruyn van Buytewech (1590-1657), die door koop heer van Nieuwkoop, Noorden en Achttienhoven zou worden en onder meer Hoogheemraad van Rijnland was. Hij is de stichter van het Hofje van Nieuwkoop in ’s-Gravenhage.

Hester Cornelia trad op 21 juli 1635 in Leiden in het huwelijk met Albrecht van Wassenaer, heer van Alkemade (1599-1657). Hij stamde uit een rooms-katholiek gebleven tak van het oudadellijk geslacht Van Wassenaer en werd Commandeur in de Ridderlijke Duitsche Orde en hoogheemraad van Delfland. Hij bouwde in 1638 het Huis Meerenburg bij Lisse.

Het echtpaar kreeg drie kinderen: Odilia Catharina, Philippine Maria en Gerard van Wassenaer. Odilia Catharina huwde in 1658 Elbert van Isendoorn à Blois, heer van de Cannenburch (1601-1680) en op dit kasteel valt nog heden haar portret te bewonderen. Odilia Catharina overleed in 1672. Haar nakomelingen bleven, tot aan het uitsterven van deze familie in 1865, als regenten aan het Hofje van Nieuwkoop verbonden. Philippine Maria trad in 1662 in het huwelijk met Philips Jacob des H.R. Rijksbaron van Spangen, heer van Spangen en Baudries (1638-1685) en overleed in 1673. Gerard volgde zijn vader op als heer van Alkemade en Meerenburg. Hij huwde eerst in 1669 Occa Maria van Oostrum en in 1674 Bernardina Margriet van Raesfelt. Hij werd onder meer Hoogheemraad van Rijnland en overleed in 1678. Deze tak van het geslacht Van Wassenaer stierf in 1802 in de mannelijke lijn en in 1857 ook in de vrouwelijke lijn uit.