Het Wapenboek van Gelre online

Afb. Het wapenboek van Gelre staat vol met Middeleeuwse familiewapens. Foto met dank aan de Koninklijke Bibliotheek van België.

Het Wapenboek Gelre dateert uit de jaren 1395-1402 en betreft een verzameling van circa 2000 getekende familiewapens uit heel Europa. De wapentekeningen zijn van de hand van Claes Heynensoon, die als Heraut van Gelre de geschiedenis is ingegaan.

Het boek is van grote cultuurhistorische waarde en bevindt zich in de Koninklijke Bibliotheek van België. Het is nu in zijn geheel gedigitaliseerd en voor iedereen is er nu de mogelijkheid om het online door te bladeren via deze link: https://uurl.kbr.be/1733715.