Inlijving op grond van Franse adel geweigerd

Afb. Frédéric du Suau de la Croix (1837-1901) met zijn moeder Wilhelmine du Suau de la Croix née Amelung. Hij was de kleinzoon van François du Suau de la Croix, die zich in New Orleans vestigde en daar tot aanzien kwam als bankdirecteur en president van een verzekeringsmaatschappij. Foto part. coll.
Afb. Frédéric du Suau de la Croix (1837-1901) met zijn moeder Wilhelmine du Suau de la Croix née Amelung. Hij was de kleinzoon van François du Suau de la Croix, die zich in New Orleans vestigde en daar tot aanzien kwam als bankdirecteur en president van een verzekeringsmaatschappij. Foto part. coll.

De Fransman Du Suau de la Croix stamt uit een oud adellijk Frans geslacht en hij heeft enige jaren geleden een verzoek gedaan om hem in te lijven in de Nederlandse adel, gelijktijdig met het opteren voor de Nederlandse nationaliteit. De Minister heeft dit verzoek afgewezen, waarna een procedure is gevolgd bij de Rechtbank Noord-Holland en vervolgens bij de Raad van State.

De Raad van State heeft op 29 maart 2017 uitspraak gedaan en het beroep afgewezen, met bevestiging van de uitspraak van de Rechtbank Noord-Holland. Evenals de Rechtbank was de Raad van State van mening, dat het Franse en het Nederlandse adelsstatuut zodanig verschillend zijn, dat er niet is voldaan aan het wettelijke vereiste, dat sprake moet zijn van een vergelijkbaar adelsstatuut.

www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-uitspraken/tekst-uitspraak.html?id=90699&summary_only=&q=201603187