Interview met jonkheer Eppo van Nispen tot Sevenaer

a19

In de nieuwste uitgave van het magazine van de Koninklijke Bibliotheek dit keer een interview met Eppo van Nispen, die directeur is van de Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek (CPNB), die tot doel heeft het lezen van boeken en het boekenbezit te stimuleren. In het interview vertelt hij aan de hand van een aantal voor hem bijzondere boeken over zijn leven. Link: https://www.kb.nl/expo/blader/kbmagazine/2016-14/2016-14.pdf