Ir. Albert graaf Schimmelpenninck: Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Afb. 1. Ir. Albert graaf Schimmelpenninck: Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Foto met hartelijke dank aan Kasteel Twickel.
Afb. 1. Ir. Albert graaf Schimmelpenninck: Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Foto met hartelijke dank aan Kasteel Twickel.

In 1984 trad ir. Albert graaf Schimmelpenninck in dienst bij de stichting Twickel en kreeg hij de dagelijkse leiding over ruim 6500 hectare grond, 250 gebouwen – met als pronkstuk kasteel Twickel – en ongeveer vijftig medewerkers. Na 33 jaar met Twickel verbonden te zijn geweest, ging hij met pensioen en gisteren was de afscheidsreceptie in de oranjerie op Twickel. Hier werd hij vanwege zijn vele verdiensten benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Albert Schimmelpenninck, die zelf afkomstig is uit een familie met een oude landgoedtraditie, is civiel ingenieur en was, voor hij op Twickel werkzaam werd, bouwcoördinator bij het Diaconessenziekenhuis in Utrecht. Twickel behoort tot de grootste particuliere landgoederen in Nederland en is door de laatste eigenaresse Marie Amelia barones van Heeckeren née Gräfin von Aldenburg Bentinck (1879-1975) in een stichting ondergebracht. De huidige bewoners, die familie van haar zijn, bewonen een zijvleugel.

Afb. 2. Ir. Albert graaf Schimmelpenninck, met links naast hem zijn echtgenote, luistert naar de toespraak van Maurits van den Wall Bake, die voorzitter is van het College van Regenten van de Stichting Twickel. Foto met hartelijke dank aan kasteel Twickel.
Afb. 2. Ir. Albert graaf Schimmelpenninck, met links naast hem zijn echtgenote, luistert naar de toespraak van Maurits van den Wall Bake, die voorzitter is van het College van Regenten van de Stichting Twickel. Foto met hartelijke dank aan kasteel Twickel.

In de jaren van zijn rentmeesterschap kwam hij voor grote uitdagingen op Twickel te staan: de aanleg van de rondweg door Delden, die de historische band tussen kasteel en stad verbrak, grote restauratieprojecten, nieuwe milieuregels en de vele veranderingen in de landbouw.

Op de website van kasteel Twickel zegt mr. Maurits van den Wall Bake, voorzitter van het College van Regenten van de Stichting Twickel naar aanleiding van het afscheid van Albert graaf Schimmelpenninck: “De rentmeester vervult bij Twickel een uiterst belangrijke functie. Hij bereidt het beleid voor, is op operationeel gebied als eerste verantwoordelijk voor de vervulling van de doelstellingen van de stichting en geeft leiding aan een werkorganisatie van ongeveer 50 medewerkers. Schimmelpenninck heeft deze functie meer dan 33 jaar op uitmuntende wijze vervuld.”

Afb. 3. Kasteel Twickel vanuit de formele tuin gezien.
Afb. 3. Kasteel Twickel vanuit de formele tuin gezien.