‘Is Kajsa Ollongren straks minister-president?’

a25
Afb. Foto met dank aan de gemeente Amsterdam.

Vandaag staat er online op de webpagina van de NRC een uitgebreid artikel over jonkvrouwe Kajsa Ollongren, die gezien wordt ‘als ministermateriaal’ bij de volgende verkiezingen. Kajsa Ollongren is locoburgemeester en wethouder van Amsterdam en vorig jaar werd zij in De Volkskrant al getipt als toekomstig minister van Economische Zaken. Het zou – wanneer de NRC gelijk krijgt – voor het eerst sinds 1940 zijn dat Nederland weer een adellijke minister-president zou krijgen. In dat jaar trad jonkheer mr. Dirk Jan de Geer (1870-1970) als voorzitter van de ministerraad af (de toenmalige benaming voor minister-president).

Zij studeerde geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam, werkte op het ministerie van Economische Zaken waar zij plv. directeur-generaal werd en werd daarna uiteindelijk Secretaris-Generaal van Algemene Zaken, waardoor zij betrokken was bij het Koninklijk Huis en de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Als hoogste ambtenaar van Nederland en belangrijkste ambtelijk adviseur van de Minister-President stond Kajsa Ollongren in 2011 en 2012 genoteerd als meest invloedrijke vrouw van Nederland. Afgelopen jaar stond zij op de 22e plaats, nadat zij wethouder cultuur & economische zaken voor D66 en locoburgemeester van Amsterdam was geworden.

De familie Ollongren is van oude Finse adel, die teruggaat tot in de 15e eeuw. Haar grootvader emigreerde in de jaren ’30 naar Ned.-Indië en verkreeg in 1933 de Nederlandse nationaliteit. Haar vader was hoogleraar informatica en astronomie en werd in 2002 ingelijfd in de Nederlandse adel met het predicaat van jonkheer. Kajsa Ollongren is gehuwd en heeft samen met haar echtgenote twee kinderen.

Link naar het artikel online: http://www.nrc.nl/next/2016/01/26/de-nieuwe-rutte-waarom-niet-1580952

Link naar haar foto en cv: https://www.amsterdam.nl/gemeente/college/individuele-paginas/kajsa-ollon-gren/