Jaarverslag 2016 Hoge Raad van Adel

Afb. De voorkant van het jaarverslag met een foto van het fraaie onderkomen.
Afb. De voorkant van het jaarverslag met een foto van het fraaie onderkomen.

Onlangs werd het jaarverslag van de Hoge Raad van Adel gepubliceerd. In het afgelopen jaar is de Raad van samenstelling veranderd door het vertrek van jonkheer dr. F.K.M. van Nispen tot Pannerden, die na 14 jaar afscheid nam. Hij werd begin dit jaar opgevolgd door jonkheer mr. F.J.M.I. van Rijckevorsel van Kessel.

Naast adviezen voor wapens voor gemeenten, emblemen voor de Krijgsmacht en gemeentevlaggen, is de Raad als adviseur betrokken bij twee al langer lopende adelszaken. Het betreffen een verzoek tot geslachtsnaamwijziging en een verzoek tot inlijving. Het eerstgenoemde gaat over de zaak De Bourbon de Parme, waarover AiN al vaker berichtte.

Verder heeft de Raad in 2016 twee keer zijn goedkeuring uitgesproken over de opvolging in een titel: bij een aantal Nederlandse adellijke geslachten heeft de ‘Chef de Famille’ een hogere titel dan de overige leden. Deze titel vererft volgens recht van eerstgeboorte. Zo overleed afgelopen jaar Eugène ridder de Stuers (1934-2016). De familie De Stuers is één van de zeven families binnen de Nederlandse adel met de titel ridder en bij deze familie vererft deze bij eerstgeboorterecht, terwijl de overige leden het predikaat jonkheer/jonkvrouwe hebben. Aangezien de overledene ongehuwd en kinderloos was, is zijn jongere broer hem nu opgevolgd als 6e drager van deze titel.

De Raad gaf in 2016 een positief advies voor de benoeming van  B. F. baron van Verschuer tot coadjutor van de Ridderlijke Duitsche Orde, Balije van Utrecht. Verder werden er verklaringen van admissie aan de Souvereine Militaire Orde van Malta, Afdeling Nederland, verstrekt ten behoeve van T.J.M. baron van Hövell tot Westervlier en Wezeveld, P.H.M. baron van Hövell van Wezeveld en Westerflier en P.P. E.M. baron van Voorst tot Voorst als ridders van Eer en Devotie. Daarnaast was er eenzelfde verklaring voor jonkvrouwe C.G.I.C.M. van Weede, maar dan als dame van Eer en Devotie.

Onder de aanwinsten valt het adelsdiploma op, dat in 1874 aan jonkheer Herman Hendrik Röell verleend werd, die toen de titel baron bij eerstgeboorte kreeg. Het werd door jonkheer C.W.A.A. Röell aan de Raad geschonken.

Link naar het hele jaarverslag online: www.hogeraadvanadel.nl/documenten/jaarverslagen/2016/04/31/jaarverslag-hoge-raad-van-adel-2016.