Jaarverslag Den Treek Henschoten 2018

Afb. De voorkant van het jaarverslag van Den Treek Henschoten, met één van de vele mooie plekken op het landgoed. Foto met dank aan Den Treek Henschoten.

Het landgoed Den Treek-Henschoten werd in 1807 gekocht door mr. Willem Hendrik de Beaufort (1775-1829), wiens nakomelingen het nog steeds bezitten. Met ruim 2200 ha. behoort Den Treek tot de grootste landgoederen in Nederland en meer dan 540 nakomelingen uit de familie De Beaufort in de mannelijke en vrouwelijke lijn hebben aandelen in de N.V. waarin dit belangrijke cultuur- en natuurbezit is ondergebracht. Er worden vele activiteiten georganiseerd, waarbij de familieleden ook actief betrokken zijn.

Onlangs werd het jaarverslag 2018 gepubliceerd en hierin worden verschillende familieleden geïnterviewd over hun betrokkenheid bij Den Treek Henschoten. Zo staat er een interview in met jonkheer Carel Quarles van Ufford, die toegetreden is tot de Raad van Bestuur, en wordt ook Edward baron van Asbeck geïnterviewd, die voorzitter is geworden van de Familiestichting De Treeker Eik. Daarnaast komen drie leden van de Raad van Commissarissen aan het woord, die toezicht houden in de familievennootschap: Willemina van der Goes-Petter (gehuwd met een jonkheer Van der Goes), jonkheer Christiaan de Beaufort en Floris baron van Asbeck. Laatstgenoemde is voorzitter van deze raad.

Benieuwd naar de verhalen van de geïnterviewden over hun betrokkenheid bij Den Treek Henschoten en de rest van het interessante en zeer leesbare jaarverslag? Kijk dan op https://gallery.mailchimp.com/6cc8dd00995f8c1cc6234344d/files/02f40bf4-0284-46e0-8ff5-f0e06bb295c0/Jaarbericht_Den_Treek_Henschoten_2018_digitaal.pdf