Jaarverslag Hoge Raad van Adel 2018

Vorige week werd het jaarverslag van de Hoge Raad van Adel gepubliceerd. Naast adviezen voor wapens voor gemeenten, emblemen voor de Krijgsmacht en gemeentevlaggen, is de Raad als adviseur betrokken geweest bij een al langer lopende adelszaak. Het betrof een verzoek voor een geslachtsnaamwijziging en in hoger beroep is hier in februari vorig jaar een positieve uitspraak over gedaan.

Verder heeft de Raad in 2018 zijn goedkeuring uitgesproken over de opvolging in een titel. Bij een aantal Nederlandse adellijke geslachten heeft de ‘Chef de Famille’ een hogere titel dan de overige leden. Deze titel vererft volgens recht van eerstgeboorte. Zo overleed afgelopen jaar Hugo Robert Joan graaf van Zuylen van Nijevelt (1929-2018). De titel van graaf wordt bij deze familie bij recht van eerstgeboorte gevoerd, terwijl de overige leden baron/barones zijn. De oudste zoon is als nieuwe Chef de Famille de 6e opeenvolgende graaf Van Zuylen van Nijevelt.

Ook heeft de Raad geassisteerd bij de opvolging van het Engelse Baronet-predikaat bij de familie Boreel, waardoor jonkheer Stephan Gerard Boreel nu de 14e Baronet is. De familie Boreel is de enige overgebleven familie binnen de Nederlandse adel die dit niet-adellijke, maar wel erfelijke Engelse predikaat mag voeren.

De Raad gaf in 2018 een positief advies voor de benoeming van F.C. baron van Aerssen Beijeren van Voshol tot ridder van de Ridderlijke Duitsche Orde, Balije van Utrecht. Verder werden er verklaringen van toelating tot de Orde van Malta gegeven ten behoeve van R.E.M. barones van Hövell tot Westerflier en Wezeveld en C.C.M. barones van Hövell tot Westerflier en Wezeveld als dames van Eer en Devotie, aan jonkvrouwe N.F.M. van der Does de Willebois als dame van Gratie en Devotie en aan jonkheer J.H.A. van der Does de Willebois als ridder van Gratie en Devotie.

Link naar het hele jaarverslag online met een uitgebreid overzicht van alle werkzaamheden: https://www.hogeraadvanadel.nl/documenten/jaarverslagen/2018/12/31/jaarverslag-hoge-raad-van-adel-2018