Bijzonder verleden: jonkvrouwe Lady M.I. Le Poer Trench

Onderstaand verhaal stond in ons laatste digitale magazine, dat onze donateurs in hun mailbox ontvangen. Voor 17,50 euro per jaar kunt ook u donateur worden en ontvangt u dit magazine in uw mailbox. Mail voor meer informatie naar info@adelinnederland.nl.

Jonkvrouwe Lady Maureen Isabel Le Poer Trench of the Earls of Clancarty/der markiezen van Heusden, geboren op Little Weir House in Bisham (Marlow, Buckinghamshire, UK) 20 december 1923, overleden Verenigd Koninkrijk 16 maart 2016, weduwe van Christopher Colin Cooper.

In Memoriam
Jonkvrouwe Lady Maureen Isabel Le Poer Trench werd geboren op 20 december 1923 op het Little Weir House in Bisham. Haar vader, jonkheer Richard Frederick John Donough Le Poer Trench, droeg op dat moment als oudste zoon en toekomstig familiehoofd de Engelse hoffelijkheidstitel van Lord Kilconnel, maar zou zijn vader in 1929 opvolgen als 6th Earl of Clancarty, 5th Viscount Dunlo, 5th Baron Kilconnel, 5th Viscount Clancarty, 5th Baron Trench en (5e) markies van Heusden. Laatstgenoemde Nederlandse titel werd in 1815 aan een voorvader verleend door Koning Willem I, vanwege zijn inzet als Engelse ambassadeur voor de belangen van de Koning.

by Joseph Paelinck, oil on canvas, 1817
Afb. 1. Richard Le Poer Trench 2nd Earl of Clancarty en (1e) markies van Heusden, portret door J. Paelinck uit 1817, National Portrait Gallery, London (NPG 5252)

Het geslacht Trench gaat terug tot omstreeks 1575, toen de eerst genoemde voorvader Frédéric de la Trenche zich vanuit het Franse Poitou in Northumberland vestigde. Zijn nakomelingen werden officieren, parlementsleden en door de aankoop van kasteel Garbally grootgrondbezitters in Ierland en in 1797 volgde de verheffing tot Baron Kilconnel of Garbally. In latere jaren volgden nog de titels van Viscount Dunlo of Dunlo and Balinasloe, Earl of Clancarty, Baron Trench en Viscount Clancarty.

Garbally Court
Afb. 2. Garbally Court, Ballinasloe, County Galway, gebouwd in 1819 ter vervanging van het huis dat in 1798 afbrandde. Het landgoed behoorde omstreeks 1870 met 24.000 acres tot de grootste landgoederen in de omgeving. Het werd in 1907 door de 5th Earl of Clancarty verkocht, nadat een belangrijk deel van het grondbezit onteigend was door de Landhervormingswetten, foto met dank aan www.archiseek.com

Haar vader was eerst gehuwd geweest met Edith Constance May Rawlinson, dochter van een majoor, maar hertrouwde in 1919 de Australische Cora Maria Edith Spooner. Haar vader, Horace Harry Spooner, was vanuit Engeland naar Australië geëmigreerd en huwde hier in Adelaide in 1890 de Australische Maria Whinnerah. Hij werd bekend als illustrator, cartoonist, criticus en journalist. Tijdens de Boerenoorlog werd hij als speciale oorlogscorrespondent voor twee kranten naar Zuid-Afrika gestuurd. Zijn verslagen maakten veel indruk en droegen bij aan zijn grote reputatie als journalist, maar hij werd ziek door de zware omstandigheden waaronder hij moest werken en overleed aan tyfus.

Maureen Isabel werd geboren als eerste kind in het gezin en werd vernoemd naar haar grootmoeder Isabel Maud Penrice Bilton, echtgenote van de 5th Earl of Clancarty. Haar levensverhaal vulde destijds de boulevardpers: geboren als dochter van een sergeant bij de artillerie maakte zij haar debuut op het podium van de kazerne, maar trad al snel op in music-halls in Londen, waar zij als actrice en zangeres onder de naam Belle Bilton tot de favorieten ging behoren. Vanwege haar schoonheid werd zij ‘la Belle Bilton’ genoemd.

by Alexander Bassano, vintage print, 1889
Afb. 3. Belle Bilton, foto door Alexander Bassano uit 1889, National Portrait Gallery (NPG x135958)

Eén van haar bewonderaars was de destijds 20-jarige Viscount Dunlo, de erfgenaam van de 4th Earl of Clancarty. Hij huwde in 1889, zeer tegen de zin van zijn familie, de 22-jarige Belle Bilton en vervolgens werd zijn toelage door zijn vader stopgezet en werd hij naar Australië gestuurd. Al snel keerde hij terug en wist de vaderlijke eis voor een scheiding te weerstaan. Belle Bilton ging opnieuw optreden om voor het gezinsinkomen te zorgen, maar na het overlijden in 1891 van de 4th Earl erfde haar echtgenoot niet alleen diens titels, maar ook het familielandgoed met de bijbehorende inkomsten. La Belle Bilton werd vervolgens The Countess of Clancarty, vervulde haar rol als kasteelvrouwe voor de adellijke buren met veel allure en werd geliefd bij de pachters.

In het jaar 1902 werd zij in al haar glorie als gravin en markiezin gefotografeerd in hermelijnen mantel met diadeem en coronet, toen zij aanwezig was bij de Kroning van Edward VII op 9 augustus 1902. Vier jaar later overleed zij echter aan de gevolgen van kanker op veertigjarige leeftijd, een bedroefde echtgenoot en vier minderjarige kinderen achterlatende.

LAF_3439B.tif
Afb. 4. The Countess of Clancarty en markiezin van Heusden op 9 augustus 1902 in ‘coronation robes’ bij de Kroning van Edward VII, foto met dank aan www.lafayette.org.uk

Na Maureen Isabel werden er nog een broertje en twee zusjes geboren, maar haar broertje overleed twee maanden na de geboorte, zodat haar vader uiteindelijk na zijn overlijden in zijn Engelse titels en de Nederlandse titel van markies van Heusden werd opgevolgd door een jongere broer. Op 16 maart 1949 huwde zij Christopher Colin Cooper. Hij was de zoon van de zakenman en majoor Colin Cooper en Thelma Meta C. Cooper née Hartman, die op Barnwell Manor naast Barnwell Castle in Northampshire woonden en daar plaatselijke bekendheid verwierven door het kweken van bloemen, waarmee zij regelmatig op bloemententoonstellingen prijzen wonnen.

Barnwell Manor werd in die tijd omschreven als een opvallend Tudor landhuis met vele puntgevels. Het uit de 16e eeuw daterende landhuis werd door majoor Colin Cooper gemoderniseerd. Het had grote tuinen, een tennisbaan, een squasbaan en een zwembad. Op het landgoed stond de ruïne van het 13e eeuwse kasteel van Barnwell. Zijn vader had zijn eigen meute Beagles voor de jacht op konijnen en hazen en had daarom ook een jachtopziener in dienst. Hij bekleedde sinds 1938 de ceremoniële functie van High Sheriff van het Graafschap Northamptonshire en overleed onverwachts datzelfde jaar tijdens een jachtexpeditie in Kenya. Barnwell Castle werd later dat jaar verkocht aan de Duke of Gloucester, derde zoon van Koning Edward V.

Barnwell Manor
Afb. 5. Barnwell Manor, foto met dank aan www.windsorhouseantiques.co.uk/p/about-us

Na haar huwelijk ging zij volgens Engels gebruik voortaan door het leven als The Lady Maureen Cooper, omdat zij als dochter van een Earl recht bleef houden op de hoffelijkheidstitel van Lady. Haar echtgenoot werd verkoopagent bij een helicopterfirma en samen kregen zij een dochter en een zoon. Op 25 september 1997 kwam haar echtgenoot in Kensington te overlijden en zelf woonde zij de laatste jaren in Winchester. Jonkvrouwe Lady Maureen Isabel Le Poer Trench of the Earls of Clancarty/der markiezen van Heusden kwam op 21 maart 2016 op tweeënnegentigjarige leeftijd te overlijden.