Kasteel te huur: Neerijnen

Afb. 1. Kasteel Neerijnen is geheel omgracht en heeft een fraaie ophaalbrug.

In 1265 werd Neerijnen voor het eerst in een oorkonde genoemd, toen Rudolf de Cocq het in leen kreeg van de Graaf van Gelre. Eeuwenlang was het in het bezit van het bekende Gelderse geslacht De Cock van Opijnen, tot dit uitstierf en het vererfde vervolgens op de adellijke geslachten Van Gent en Van Aylva. De Van Aylva’s behoorden tot de Friese adel, maar kwamen door huwelijk in Gelderland terecht.

Afb. 2. Boven de ingang is het wapen van de Friese adellijke familie Van Aylva te zien.

De laatste Van Aylva, mr. Hans Willem baron van Aylva (1751-1827), was niet alleen heer van Neerijnen, maar ook van Waardenburg, Warmenhuizen, Schoorldam en Krabbendam. Vanwege zijn rijkdom werd hij ‘den gouden Aylva’ genoemd. Zijn enige dochter huwde een baron Van Pallandt en zo kwam Neerijnen in het bezit van dit bekende geslacht.

Julie Elise barones van Pallandt (1898-1971), vrouwe van Waardenburg en Neerijnen, was de laatste van haar tak die het kasteel bewoonde. Lees hier de herinneringen van twee kamermeisjes op kasteel Neerijnen aan het kasteel en de familie Van Pallandt (aanrader!): https://landschapsbeheergelderland.nl/met-bewoners/oral-history/kasteel-neerijnen-porseleinen-borden-prachtig-prachtig/. Door de gevolgen van kinderverlamming was zij beperkt in haar bewegingen. Haar enige broertje overleed op elfjarige leeftijd, waardoor zij de enige erfgename werd. Na haar overlijden door een ongeval verkochten haar erfgenamen het kasteel en kwam het uiteindelijk in het bezit van de Stichting Geldersch Landschap & Kasteelen. Het kasteel was jarenlang in gebruik als gemeentehuis van de gemeente Neerijnen. In december 2018 was de laatste raadsvergadering op Neerijnen, omdat de gemeente Neerijnen opging in de nieuwe gemeente West Betuwe.

Neerijnen staat nu te huur. Voor meer informatie zie: https://www.westbetuwe.nl/kasteel-neerijnen-te-huur
Of download de informatiefolder via https://www.westbetuwe.nl/file/5543/download

Afb. 3. Eeuwenoud Gelders, adellijk erfgoed weerspiegeld in de brede slotgracht.