Koninklijk bezoek Stichting Creatief Onderwijs: ‘Adopteer een verzorgingshuis’

Afb. 1. H.K.H. Prinses Laurentien (linksachter) met Ilona barones van Voorst tot Voorst (achterste rij, derde van rechts) met een aantal betrokkenen.
Afb. 1. H.K.H. Prinses Laurentien (linksachter) met Ilona barones van Voorst tot Voorst (achterste rij, derde van rechts) met een aantal betrokkenen. Foto met hartelijke dank aan Stichting Creatief Onderwijs.

Steeds meer scholen doen mee aan de actie ‘Adopteer een verzorgingshuis’ van deze stichting, waarbij scholen in heel Nederland een verzorgingshuis kunnen adopteren met als doel om jongeren met ouderen in contact te brengen. De stichting werd in 2009 opgericht door Ilona barones van Voorst tot Voorst née jonkvrouwe van Nispen tot Sevenaer en wil het maatschappelijk bewustzijn en de betrokkenheid van jongeren op deze manier vergroten.

Bovenstaande afbeeldingen, waarop H.K.H. Prinses Laurentien te zien is, zijn met hartelijke dank aan de Stichting Creatief Onderwijs.

In het hele land werken inmiddels scholen aan dit project mee en met behulp van een langlopend programma van de stichting en financiële ondersteuning wordt er geprobeerd scholen en verzorgingshuizen langdurig te laten samenwerken.

Onlangs bezocht H.K.H. Prinses Laurentien verpleeghuis De Schildershoek in Den Haag, waar leerlingen van de Jan Ligthartschool maandelijks op bezoek gaan. De leerlingen gingen hier met de ouderen in gesprek, er werden eieren beschilderd, er werd door de leerlingen voorgelezen en zij voerden een toneelstuk op. Prinses Laurentien was als oprichter en directielid van Missing Chapter Foundation uitgenodigd, omdat deze stichting door de dialoog tussen de verschillende generaties aan te gaan over maatschappelijke thema’s, tot nieuwe inzichten en ideeën wil komen (zie: www.missingchapter.org).

Meer weten over de Stichting Creatief Onderwijs? Kijk dan op www.adopteereenverzorgingshuis.nl.

Hieronder een filmpje van het bezoek, dat gemaakt werd door Justine Marcella, die hoofdredacteur is van Vorsten.