Koninklijke én Franse onderscheiding voor Geneviève van Panhuys

Afb. 1. Burgemeester Carla Breuer speldt de Koninklijke onderscheiding op. Foto met hartelijke dank aan de heer Jan Leune.

Jonkvrouwe Geneviève van Panhuys was in 2003 een van de initiatiefnemers van de Stichting Jumelage Warmond Champigné. Deze stichting heeft als doel het ontwikkelen van vriendschapsbanden met de gemeenschap van Champigné in Frankrijk voor alle leeftijden en groepen in Warmond. Jarenlang was zij voorzitter en de grote drijvende kracht achter de jaarlijkse uitwisseling van bewoners tussen Warmond en Champigné, waaraan vele scholieren, sporters, musici, gemeenteraadsleden, zangkoren en andere inwoners goede herinneringen bewaren.

Daarnaast was zij de initiatiefneemster van het Frans Café, dat tien keer per jaar in Warmond georganiseerd wordt, waarbij lezingen, films, kleinschalige concerten en spellen de deelnemers de gelegenheid geven hun kennis van de Franse taal en cultuur te vergroten.

Ook voor de Johanniter Orde heeft zij zich jarenlang ingezet. Eerst als commissielid en later in het bestuur. Hierbij richtte zij zich op het werven van leden en vrijwilligers, en wist zij deze te stimuleren bij nieuwe activiteiten. Zij was een van de initiatiefnemers om jongere leden in te zetten bij de organisatie van vakantieweken in Estland, die speciaal voor jongeren met een lichamelijke beperking worden georganiseerd. Als coördinator van de jongerenactiviteiten met de zusterorganisaties van de Johanniter Orde in het buitenland, is zij tot op heden actief.

Afb. 2 V.l.n.r. Burgemeester Paul Jeanneteau van Champigné, Geneviève van Panhuys met in haar handen de Franse medaille en burgemeester Carla Breuer. Foto met hartelijke dank aan de heer Jan Leune.

Drijfveer bij haar activiteiten is dat een beter wederzijds begrip en respect tussen mensen uit verschillende groepen in de bevolking van de EU pas echt begint als je met elkaar in contact komt. “De uitwisselingen zijn daar mooi gereedschap voor. Ik geloof meer dan ooit dat het belangrijk is om elkaar te ontmoeten om elkaar beter te leren kennen en respecteren”, zei Geneviève van Panhuys hierover in een kranteninterview. Zij zegt daar verder over: “Ik heb geprobeerd op microniveau vorm te geven aan idealen en beleid die op macroniveau ontworpen zijn”.

Als een ambassadeur van haar gemeente bracht zij niet alleen de bestuurders van Warmond en Champigné bij elkaar, maar vooral ook de inwoners en gaf zij invulling aan de Europese gedachte tot samenwerking en wederzijds begrip.

Vanwege haar grote inzet voor Stichting Jumelage, maar ook voor andere activiteiten, bij met name de Johanniter Orde, heeft het Z.M. de Koning behaagd om haar te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Burgemeester Carla Breuer van Teylingen zei over haar in haar toespraak: “Jij was gemeenteraadslid, vrijwilliger bij voetbalvereniging Warmunda en tien jaar bestuurslid bij de Johanniter Orde waar jij onder meer coördinerende taken vervulde en leden(wervende) activiteiten ontplooide. Internationaal faciliteerde en bevorderde je aandacht en samenwerkende projecten voor jongere leden van de Johanniter Orde. Zowel lokaal, nationaal als internationaal heb jij, als vrijwilliger, heel veel betekend, waarvoor jij een bijzondere blijk van waardering verdient.”

Tijdens de ceremonie was ook de Franse burgemeester Paul Jeanneteau van Champigné aanwezig, die Vice-President van de Conseil Regionale Des Pays de Loire is, en van hem kreeg Geneviève van Panhuys als erkenning voor haar bijzondere verdiensten de Franse medaille van de Assemblée Nationale.