Te koop: het huis van Leopold graaf van Limburg Stirum

Afb. 1. Lange Voorhout 19-21. Foto met dank aan het Rijksvastgoedbedrijf.
Afb. 2. Leopold graaf van Limburg Stirum, foto met dank aan het RKD.

Het Rijksvastgoedbedrijf verkoopt aan het Lange Voorhout in Den Haag een imposant pand, waarvan de geschiedenis nauw met belangrijke gebeurtenissen in de Nederlandse geschiedenis verbonden is. Het huis was eigendom van Leopold graaf van Limburg Stirum (1758-1840), die samen met Van Hogendorp en Van der Duyn van Maasdam bekendheid verwierf als het Driemanschap.

Dit Driemanschap ligt aan de basis van de onafhankelijkheid van Nederland en bereidde de terugkeer van de Oranjes na de Franse Tijd voor. In 1813 kwam de tijdelijke regering in het huis van Leopold van Limburg Stirum bijeen en hier werd op 30 november de latere Koning Willem I welkom geheten: ‘Een weinig voor vyf uren kwam de Prins in den Haag aan. Zyne Hoogheid was gezeten in een open rijtuig met den graaf van Limburg Stirum in wiens hôtel, in het Groote Voorhout Hoogstdezelve is afgestapt.’ De gehele stad was verlicht vanwege ‘dezer even blyde als belangryke gebeurtenis’ en vanaf het balkon sprak hij het toegestroomde volk toe in gloedvolle bewoordingen, waarbij hij zich zeer bewust was van de historische betekenis van dit moment.

Afb. 3. Eén van de salons in Lange Voorhout 19-21. Foto met dank aan het Rijksvastgoedbedrijf.

Link naar de site van het Rijksvastgoedbedrijf met meer informatie: www.biedboek.nl/nl/realestate/view/366/lange-voorhout-19-21-te-den-haag.