La Couronne: eerste steen gelegd door Diederik Six en Roderick van de Mortel

Afb. 1. Links het familiewapen van de patriciaatsfamilie Van de Mortel en rechts het familiewapen Six.

In Vught werd afgelopen week op dinsdag 14 mei de eerste steen gelegd voor La Couronne, een nieuwbouwproject aan het Lievevrouwepark, waarin eeuwenoude beuken en eikenbomen het uitzicht vormen voor een groots ontwerp. De architecten jonkheer ir. Diederik Six en Remy van der Pas, van Six Architects, ontwierpen hier een reeks herenhuizen in Zocher-stijl, waarbij traditioneel vakmanschap en duurzaamheid voorop staan. Tijdens een feestelijke bijeenkomst werd de eerste steen gelegd door Diederik Six samen met mr. Roderik van de Mortel, die burgemeester is van Vught. Hun beider familiewapens vormen nu de herinnering aan de start van dit grote project.

Link naar meer informatie over dit project:https://www.lacouronnevught.nl/#
Link naar meer informatie over Six Architects: https://www.six.nl/

Afb. 2. Jonkheer ir. Diederik Six werd onlangs, vanwege zijn vele verdiensten als architect, Koninklijk onderscheiden en werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Meer hierover in het komende juninummer van het digitale magazine van AiN.