Lezing 16 april: ‘Kasteel Wisch en zijn bewoners’, door Aggie Daniëls

Afb. Kasteel Wisch: een uniek, wit kasteel in het groen gelegen.

Eind 2018 verscheen het boek Kasteel Wisch Terborg, Schuilenburg & Ulenpas van Aggie Daniëls (voor het bericht hierover op AiN zie https://www.adelinnederland.nl/boekennieuws-kasteel-wisch-terborg-schuilenburg-ulenpas-door-aggie-daniels/). Het boek behandelt de geschiedenis van kasteel Wisch en zijn bewoners vanaf 1800 en de geschiedenis van de bijbehorende bezittingen Schuilenburg te Silvolde en Ulenpas te Hoog-Keppel. Een belangrijke bron voor het boek zijn de vele gesprekken die de schrijfster voerde met Olga Vegelin van Claerbergen née jonkvrouwe van Schuylenburch, die nog op het kasteel woont.

De mondeling doorgegeven geschiedenis is ook de rode draad in de lezing van Aggie Daniëls. De schrijfster sprak niet alleen met de huidige bewoners en hun familie maar ook met allerlei mensen die rond het kasteel een rol speelden zoals de tuinman, de aannemer, de rentmeester en het kamermeisje. Ze zocht op Delpher.nl en vond veel interessants in de archieven. Het leven en de opvattingen van de bewoners van kasteel Wisch komen in de lezing ook aan bod aan de hand van een twintigtal brieven die Aggie Daniëls in het Gelders Archief vond. Deze brieven gaan over het alledaagse leven, het beheren van een landgoed, over reizen en projecten in het buitenland, over de jacht en zelfs over het betalen van belasting.
De familie Van Schuylenburch heeft generaties lang veel betekend voor Terborg. De familieleden bekleedden functies in de gemeenteraad, waren heemraad, stelden stukken grond beschikbaar voor de stoomtram, het zwembad en een school. Ze bouwden huizen en lieten de inwoners van Terborg schaatsen op de grachten rondom het kasteel.

Datum en tijd: dinsdag 16 april 2019, 19.30 uur (inloop 19.00 uur)
Locatie: Brewinczaal (1e verdieping) van gebouw ‘t Brewinc, IJsselkade 13, Doetinchem
Aanmelden tot 15 april via: info@ecal.nu of 0314-787078
Entree vrij; consumpties voor eigen rekening.

Het boek Kasteel Wisch Terborg, Schuilenburg & Ulenpas met 330 pagina’s vol verhalen, feiten en 1000 foto’s is tijdens de lezing te koop voor 25 euro.