Lezing woensdag 13 juni: ‘Het Hof van Heeckeren: dynastieke representatie van een adellijk geslacht’

Afb. 1. Frans Jan van Heeckeren (1694-1767) en echtgenote Transisalana Charlotta Juliana Agnes Adelheid des H.R. Rijksgravin van Rechteren (1704-1757). Bewoners van het Hof van Heeckeren in de 18e eeuw. Portret door Pierre Frédéric de la Croix. Foto met dank aan de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Gisteren werd in het Hof van Heeckeren, waarin de Musea Zutphen zijn gevestigd, de tentoonstelling ‘Adel in beeld’ geopend in aanwezigheid van vele nakomelingen van adellijke families, die een grote rol gespeeld hebben in de geschiedenis van het graafschap Zutphen. In het komende juni magazine van AiN, dat binnenkort digitaal aan de donateurs toegestuurd wordt, volgt hiervan een uitgebreid verslag in woord en beeld.

Op deze tentoonstelling wordt het verhaal verteld van de adellijke families Van Heeckeren, Van Westerholt, Van der Capellen en Schimmelpeninck van der Oye en tijdens deze tentoonstelling wordt er een serie lezingen gegeven, waarbij dieper op de geschiedenis van de adel in Zutphen wordt ingegaan. Op woensdag 13 juni geeft John Töpfer, directeur van de Stichting Adel in Nederland, een lezing over het Hof van Heeckeren waar de Van Heeckerens generaties achtereen resideerden.

Het geslacht Van Heeckeren was eeuwenlang het meest invloedrijke geslacht in het graafschap Zutphen. In deze lezing gaat de spreker in op de afkomst en opkomst van deze familie, die door een gunstige huwelijkspolitiek haar bezit wist uit te breiden. Door de aankoop van havezaten kregen de Van Heeckerens grote invloed in de Ridderschap van Zutphen. Daarnaast waren tussen 1626 en 1795, met twee korte onderbrekingen, steeds Van Heeckerens landdrost van het graafschap Zutphen. Hun status en positie toonden zij in hun kastelen, havezaten en grafmonument, en in het Hof van Heeckeren, waar zij resideerden en vorstelijke gasten ontvingen. Niet alleen de opeenvolgende bewoners, maar ook het interieur zullen in de lezing ter sprake komen.

Lezing: ‘Het Hof van Heeckeren: dynastieke representatie van een adellijk geslacht’
Datum: woensdag 13 juni
Tijd: 19.30-20.30 uur
Locatie: Hof van Heeckeren, ’s Gravenhof 4, Zutphen
Entree: 10 euro
Opgave via: info@museazutphen.nl

Voor meer informatie: http://www.museazutphen.nl/stedelijk-museum-zutphen/?nieuws=lezing-john-topfer.

Afb. 2. De cour van het Hof van Heeckeren aan de Kuipersraat in Zutphen met linksboven, nog net zichtbaar, de spits van de Walburgiskerk. Er zijn in Nederland maar weinig stadspaleizen met een vergelijkbare grote cour.