Maarten Boddaert & Alcarta: concurrent voor de Grote Bosatlas

Afb. 1. Links Maarten Boddaert, de initiatiefnemer van Alcarta, en rechts Pieter Fock, portfoliomanager Alcarta bij uitgever Thiememeulenhoff. Foto met hartelijke dank aan Alcarta.

Dit weekend staat er in de NRC in het katern Wetenschap een paginagroot artikel over Alcarta, de nieuwe atlas voor het Nederlandse aardrijkskundeonderwijs. De initiatiefnemer van Alcarta is jonkheer Maarten Boddaert (1969). Hij studeerde sociale geografie en was jarenlang bij Wolters-Noordhoff uitgever van een aardrijkskundemethode. Nadat hij besloten had om voor zichzelf te beginnen, kreeg hij het idee om een atlas te maken met Alcarta als resultaat. Afgelopen week werd het eerste exemplaar in ontvangst genomen door André Kuipers, die als astronaut de wereld vanuit de ruimte zag.

Afb. 2. De voorkant van de nieuwe atlas Alcarta.

Alcarta helpt bij het vormen van het wereldbeeld en bevat meer dan 700 duidelijke, gedetailleerde kaarten die het volledige geografische verhaal vertellen. Hierbij komt de wereld in een logische opeenvolging van gebieden aan bod. Bovendien wordt er gewerkt vanuit een regionale indeling naar thematische onderwerpen. Zelf zegt Maarten Boddaert hierover: “Een atlas is geen willekeurige verzameling van kaarten. Je vertelt er een geografisch verhaal mee. Wij hebben gezorgd voor een logische volgorde van de ruim 700 kaarten. Daarnaast is alle informatie intuïtief en eenvoudig te vinden dankzij een speciaal ontworpen kleuren- en symbolensysteem.”

Naast de atlas is Alcarta gratis online toegankelijk en bevat actuele informatie in de vorm van links naar bv. Google Streetview. Ook zitten er links in naar kaarten in Google Earth, zodat kaarten zichtbaar worden in de context van de wereld, waarbij een mooi 3D-effect ontstaat en het ruimtelijk gevoel versterkt wordt.

Link naar het interview in de NRC online: https://www.nrc.nl/nieuws/2018/03/09/eindelijk-weer-concurrentie-voor-de-grote-bosatlas-a1595090.

Of kijk voor meer informatie over Alcarta op www.alcarta.nl.

Afb. 3. Een voorbeeld van het 3D-effect van kaarten in Google Earth: de Vesuvius in Italië. Foto met hartelijke dank aan Alcarta.